A- A A+

Definició

Fent una definició tècnica, es podria dir que enfocar consisteix en fer coincidir els feixos de llum que arriben a través de l'òptica de la càmera al focus, que és justament on es troba el sensor.
 
Essent pràctics es pot dir que enfocar és deixar nítid allò que està a una distància concreta: 
 
 
Per tant, quan s'enfoca es deixa nítid tot el que està a una distància concreta (o rang de distàncies depenent de la profunditat de camp) i deixa d'estar-ho allò que no està en aquella distància.

Els punts d'enfocament

Podem enfocar una imatge de manera manual o de manera automàtica. Totes les càmeres disposen d'algun automatisme per l'enfocament automàtic, però cal saber quin criteri segueix la càmera per decidir l'element a enfocar.
Les càmeres antigues només permetien autoenfocar el centre de l'escena, però les càmeres reflex actuals disposen de diversos punts on poden enfocar. Això facilita enfocar quan l'element a enfocar no està en el centre de la imatge.
 
 
 
La majoria de càmeres réflex permeten definir quin punt de la captura quedarà enfocat, estigui o no en el centre, tot i que hi ha situacions, en especial aquelles que canvien ràpidament, en les que hi ha poc temps per escollir el punt correcte d'enfocament.
En un d'enfocament automàtic la càmera enfoca allò que considera més important, que normalment és el que està més centrat, però pot interessar enfocar altres elements en funció de la creativitat:
 
 
 

Mètodes d'enfocament

Dels punts anteriors es dedueix que quan s'enfoca amb la càmera, l'element enfocat es troba a una distància concreta d'aquesta. Però què passa si quan ja s'ha enfocat i s'està a punt de disparar aquest element es desplaça? Per aquesta situació existeixen al menys, tres mètodes per enfocar:
  • Autofocus simple: És el mètode més senzill, quan es prem el disparador de la càmera lleument, s'enfoca un element i aquest enfocament queda bloquejat fins que es prem completament el disparador. En aquest cas, la càmera enfoca només una vegada. Aquest mètode s'utilitza per fotografies estàtiques i instantànies.
  • Auto-focus AI Focus: En aquest mètode, quan es prem lleument el disparador, s'enfoca l'element desitjat, però si aquest es mou sobtadament l'enfocament canvia de nou. Aquest mètode s'utilitza en motius que es mouen de forma impredictible, nens, animals, ... 
  • Auto-focus AI Servo: Quan es prem lleument el disparador la càmera enfoca i mentres el botó està premut va adaptant l'enfocament en funció del moviment de l'element enfocat. Aquest és un mètode molt útil quan l'element enfocat es mou constantment, per exemple en els esports.

Distància mínima d'enfocament

Cada objectiu té una distància mínima per sota de la qual no és capaç d'enfocar.
Aquesta distància es refereix a la distància que hi ha des de l'objectiu fins a l'objecte que s'enfoca:
 
 
Com major és la distància focal de l'objectiu, més allunyada està la distància mínima de la càmera.
Hi ha uns objectius específics anomenats macros (com ja s'ha comentat en l'apartat d'objectius de la mecànica de la fotografia), que estan especialment disenyats per a fotografiar elements a curta distància.

Idees pràctiques per enfocar

Enfocar un costat

Si l'element a capturar no es troba en el centre de la imatge, es pot enquadrar inicialment al centre de la imatge, enfocar, mantenir el disparador premut lleument, tornar a enquadrar  sense deixar de prémer lleument el disparador i finalment prémer completament el disparador per fer la foto. És important però tenir en compte que al prémer el botó lleument també s'està mesurant la llum, això vol dir que si al canviar l'enquadrament la llum també canvia, l'exposició de la fotografia serà incorrecta,
 

Enfocar i canviar la distància focal

L'enfocament ha de ser el darrer ajustament que es fa abans de fer la captura, canviar la distancia focal pot implicar perdre l'enfocament lleugerament.
 

Enfocar de nit

Si no hi ha prou llum com perquè la càmera enfoqui un objecte de nit, es pot procedir de la següent manera:
  • Iluminar amb una llanterna l'element a capturar
  • Enfocar
  • Passar l'enfocament a sistema manual per evitar que aquest canvii.
  • Prémer completament el disparador
 
 

Punts idonis per enfocar

De vegades la càmera pot no aconseguir enfocar l'element volgut. Això pot ser degut a que el sistema d'enfocament utilitza contrastos a les vores, pestanyes, arrugues, marcs, ... i allò que s'intenta enfocar és pla. Només caldrà doncs, localitzar un punt a la mateixa distància que no sigui pla. 
Joomla templates by a4joomla