A- A A+

Els plans segons l'angulació

Des del punt de vista expressiu, és fonamental l'elecció de l'altura a la qual s'emplaci la càmera, que pot estar al nivell de la mirada del subjecte, per damunt o per sota d'aquesta.

L’angulació normal és la que correspon a l'ull humà, horitzontalment.

Si pugem o baixem la càmera d'aquest eix horitzontal, estem prenent partit, donant una intenció al pla. Qualsevol angulació és en si mateixa expressiva. Segons això podem classificar els plans en:

  • PLA PICAT: És aquell en el qual la càmera està emplaçada per sobre de la mirada. Psicològicament produeix sensació d'inferioritat del subjecte, li empetiteix

  • PLA CONTRAPICAT: La càmera es troba per sota dels ulls del subjecte, el qual queda emfatitzat, engegantit, i adquireix una dimensió psicològica major. 

Aquests angles poden arribar als extrems, i llavors ens trobem amb altres dos tipus de plans:

  • PLA ZENITAL: En el qual la càmera està situada completament damunt de la figura, en la seva vertical.
  • PLA NADIR: La càmera, està emplaçada sota el subjecte.

Aquests dos tipus de plans se solen emprar amb caràcter molt excepcional i per raons expressives molt concretes.

També ens trobem amb la possibilitat de respectar o no l'horitzontalitat, variant la vertical de l'eix de la càmera, inclinant-la lateralment pel que fa a l'horitzó. Així ens trobem amb:

  • PLA NORMAL: Quan respectem l'horitzontalitat. 

  • PLA ABERRANT: Es varia l'angle de l'eix de la càmera. Aquest pla és molt impactant, salta a la vista i va ser utilitzat amb molta freqüència per l'expressionisme alemany. El cinema publicitari actual també ho empra amb profusió. Des del punt de vista narratiu és molt interessant per posar de manifest situacions o actituds anormals, tenint sempre molta cura de compensar les inclinacions d'uns plans amb uns altres. Com sempre, tot és vàlid si respon a una motivació narrativa.

Els plans segons el punt de vista

Quan situa la càmera el realitzador tria el punt de vista ideal, és a dir, aquell que representa el millor punt de vista de l'espectador. Així, tenim tres tipus de plans: 

  • PLA REFERÈNCIA: ens mostra a un objecte o subjecte en funció o referència a un altre ( que serà el Pla contraplà )
  • PLA OBJECTIU: És aquell que mostra el punt de vista ideal.
  • PLA SUBJECTIU: És el que mostra el punt de vista d'algun personatge i, de vegades, fins i tot el d'algun objecte. Aquest tipus de pla s'utilitza per obligar a l'espectador a integrar-se en l'acció (per exemple, al cinema de terror).

 

Joomla templates by a4joomla