A- A A+

La comunicació a través de la imatge es produeix mitjançant un estímul visual carregat de diversos significats més o menys recognoscibles, que el receptor assumeix de manera inconscient per la via emotiva. La disparitat i nombre d'aquests significats i característiques han fet necessari establir, en funció dels seus continguts, una estructura ordenada de grups genèrics i específics denominats codis comunicatius; el seu coneixement és imprescindible per a "llegir" qualsevol imatge de forma comprensiva i crítica.

El codi espacial

Fa referència al lloc i l'espai en què es desenvolupa el contingut de la imatge, situant-nos a una distància i a un nivell determinat pel que fa al tema. Això ve determinat per l'elecció del punt de vista des d'on es prengui l'escena. El punt de vista no només dóna notícia de la posició física de l'autor de la fotografia sinó que indefectiblement situa en en ell l'observador de la imatge.

Poden diferenciar-se en superior o "picat", inferior o "contrapicat", frontal. Les preses frontals presenten la realitat més objectiva i realista davant les distorsions dels punts de vista picats i contrapicats, establint-se així les relacions d'objectivitat-distorsió o realisme-engany.

 • Presa en picat de Oetting
 • Punt de vista superior.Aigua Perrier, 2001
 • Punt de vista superiors lateral. Passport Scotch 
 • Dues imatges preses amb un punt de vista inferior
 • Punt de vista inferior. Anunci per Perfums Nikos. 1995 
 • Punt de vista superior amb distorsió del primer terme. Punt de vista superior amb distorsió del primer terme.
 • Anunci de Christiania Imatge presa amb un punt de vista inferior amb alt grau de distorsió. 

 


Els codis gestual i el escenogràfic

Fan referència als gestos que manifesten les figures representades així com l'escenografia que l'acompanyen.

 • Composició en X Moet Moet La posició de la model imita l'etiqueta en X del producte

 • L'expressivitat d'un gest en una imatge de José Luis Álvarez Carrera
 • Expressió displicent de Lenny Kravitz en un retrat de Patrick Demarchelier, 1993
 • Expressió d'ira per a un anunci de Nike Fotografia de Jonathan Knowles SAIKUZA
 • Retrat de Leticia Casta per a un anunci de L'Oréal
 • Gest contrariat en una imatge del fotògraf Piero Gemelli Sorpresa o sorpresa.
 • Foto Piero Gemelli Gest d'enuig en un anunci de Dior US Sauza 

En analitzar una imatge és important aturar-se en la sensació que ens produeix les expressions, els gestos i les actituds de les figures (alegria, tristesa, sorpresa, indiferència, menyspreu, enuig, nerviosisme, angoixa, desig ....) 

 • Fotografia de Ron Kedmi Plànol general frontal.
 • Fotografia de José Luis Álvarez Expressió de dolor en una imatge publicitària d'Eugenio Recuenco
 • Gest còmic en un anunci de Fiorucci L'alegria en un anunci de Perfums Bolero de Gabriella Sabatini 

Igualment convé examinar detingudament l'escenografia i altres elements que estiguin adjectivant el tema principal (vestuari, maquillatge, objectes que apareixen ...) 


El codi lumínic

Es refereix al tractament lluminós pel qual es representa la imatge i el tema en general. Contempla la naturalesa de la llum, la seva qualitat i direcció.

 • La naturalesa de la llum diferència entre llum natural i llum artificial.
 • La seva qualitat, al·ludeix a la llum freda, llum càlida o llum acolorida.
 • La direccionalitat, a la situació espacial i varietat de la font lluminosa, (principal, complementària, general, de farciment ..... única, múltiple, projectada ...)

La combinació d'aquestes característiques de la llum, fonament essencial de la fotografia, i que tants significats van a afegir a la imatge, s'agrupen sota el terme genèric de tractament de la llum.

 • Una llum frontal aixafa les figures i els dóna un aspecte vagament irreal;
 • la il·luminació posterior separa les figures del fons i afegeix tridimensionalitat a la imatge;
 • la llum lateral i la zenital, que es dirigeix de dalt a baix, accentuen volums;
 • i la llum de baix a dalt pot produir deformacions inquietants o sinistres.

 • La serenitat del retrat de Nicole Kidman realitzat per Patrick Demarchelier es deu en part a la seva il·luminació frontal i general uniforme. 2001
 • Il·luminació posterior i lateral. Nina, 1998
 • La il·luminació rasant zenital lateral, accentua la textura d'aquest retrat de R.Grignaschi
 • Il·luminació zenital. Retrat de The Wallflowers, 1998
 • Il·luminació inferior, produeix deformacions inquietants o sinistres 6

El codi simbòlic

Fa referència al contingut i significat connotat d'una imatge que representa un concepte comunament acceptat de tipus moral, social, polític, cultural ("codificació cultural"), etc. Aquest codi fa possible la significació d'idees abstractes o immaterials. Les relació entre el símbol i allò que simbolitza poden establir: per analogia: per exemple, la calavera que representa la mort, per pura convenció social lliurement pactada: per exemple, el colom, símbol de la pau, o per una relació causa-efecte .

 • El crani símbol de la mort. Relació simbòlica per analogia
 • El colom símbol de la Pau. Per convenció social lliurement pactada
 • Aquest anunci de la marca de cotxe Audi fa ús d'un codi simbòlic causa-efecte, en conjugar a la imatge la resistència del camell amb la velocitat del guepard.
 • La mà tacada de vermell i el llaç negre com a símbol dels atemptats terroristes. (Foto, Alonso González. Reuters.)
 • El que veiem no és només una concentració de gent amb paraigües, sinó una manifestació contra el terrorisme Tres símbols en una imatge.
 • La bandera, Espanya.
 • El llaç negre, el dol per la mort.
 • El colom en vol, la pau en perill ..... Significació simbòlica d'una idees immaterial, la caritat cristiana

El color blau d'aquest anunci està simbolitzant amistat, fidelitat, serenitat, ..... En aquest cas el blau d'aquest anunci de Nivea, simbolitza neteja, higiene, puresa En aquest cas el blau no té cap dels significats simbòlics dels dos anteriors, i es mostra com connotació de frescor, tònic o estimulant.

El color també s'usa en la fotografia, especialment publicitària, amb una intenció i un caràcter purament simbòlic, amb significats variables dependents del representat i del missatge emès.

 • El color groc en aquesta imatge d'Andreas Muenchbach, està representant simbòlicament, joventut, jovialitat, animació, alegria ....
 • El color taronja general d'aquest anunci està simbolitzant un ambient agradable, càlid i acollidor
 • El color vermell símbol de l'amor i la passió Vermell, sensualitat. Fotografia de Robert Jaso
 • El verd d'aquest anunci que simula el color de l'ampolla, evoca a la vegada tranquil·litat i repòs.
Joomla templates by a4joomla