A- A A+

Per limitar l'anàlisi dels possibles significat de la imatge hem de tenir present les següents parelles de relacions:

 • Grau d'iconicitat o abstracció
 • Grau de senzillesa o complexitat.
 • Grau de monosèmia o polisèmia.
 • Grau d'originalitat o redundància.
 • Grau de denotació i connotació.
 • Grau d'impacte emocional
 • Estereotips

 

Grau d'iconicitat o abstracció

En la mesura que el sentit de la imatge sigui més obvi i directament identificable amb un objecte direm que té un major nivell d'iconicitat. La seva oposició és l'abstracció. (1) El grau d'iconicitat o abstracció, significa el valor d'identitat del representat respecte a la realitat. Una imatge serà purament icònica quan mostri un fragment de la realitat tal com pugui aparèixer davant la nostra visió normal, sota aspectes simples, quotidians, etc Iconicitat és sinònim de realitat. El grau oposat, l'abstracció, quan allò representat es mostra diferent a la visió ordinària de la realitat, alterada per un punt de vista o d'una òptica diferent a la de la nostra visió natural, o la forma distorsionada per la fragmentació, el color, la perspectiva ...

 

 • Imatge icònica
 • Abstracció Encara reconeguem una forma i un significat, la imatge manté un cert grau d'abstracció
 • Abstracció. Paret amb grafisme i taques de llum. (Foto, A. González)

 


 Grau de senzillesa o complexitat

La quantitat d'elements que conformen una imatge, la seva estructura i la seva composició determinen la seva senzillesa o complexitat (2). Des del punt de vista de la percepció visual la inclusió de (...més de quatre...) elements que difereixen en color, forma i textura no permeten observar la imatge d'una sola mirada, i diem en aquest sentit que una imatge és complexa perceptualment. Però, a més, si els elements que apareixen tenen relació semàntica, la complexitat de la imatge augmenta també semànticament. Es poden donar imatges senzilles perceptualment, que siguin complexes semànticament.


 • Senzillesa. (Anunci de Moschino)
 • Complexitat. Anunci de Canal Plus
 • Complexitat per l'efecte de camuflatge.
 • Caràtula d'un CD 2 Poden donar-se imatges senzilles que siguin complexes semànticament.
 • Flotador-Durex. Roca Studio
 • Nightology 2a

Grau de monosèmia o polisèmia

Les imatges poden tenir un significat obvi o un significat més indirecte. Direm que una imatge és monosèmica, quan cenyint a la mera descripció del que representa, expressa un únic significat amb un sentit clar emetent un missatge senzill i directe. (3) Quan el significat de la imatge no es redueix a la mera descripció i és més complex, intuint altres possibles significats, es parla llavors d'imatges polisèmiques (3a). En general tota imatge té un grau major o menor de polisèmia. El simple fet de mostrar una imatge invertida, representa una innovació dins dels esquemes establerts.


 • (2a) Imatge monosémica
 • Imatge monosémica 3
 • Imatge polisèmica
 • Imatge polisèmica 3a

 Grau d'originalitat o redundància

Una imatge pot ser considerada "original", quan és capaç de transmetre un missatge més o menys complex a través de mecanismes perfectament reconeixibles però instaurant paràmetres nous, o modificant els anteriors de manera especialment adequada al moment històric en què s'ofereix. (5) Serà redundant quan la seva representació o significat abundi en la repetició de patrons o models ja establerts i acceptats. (5a)

 • Anunci de Habanos
 • Portada d'un llibre.
 • Anunci de Whisky Cutty Sark
 • Originalitat en un anunci de Marc Gouby per a la marca Nissan Foto Nick Knight 5
 • Imatge redundant. Anunci de Hyunday
 • Imatge redundant.Anunci de Burberry
 • Redundància a la portada de revistes. Telva
 • Imatge redundant. Anunci de perfum Chaumet 5a

 Grau de denotació i connotació

Tota imatge ofereix un contingut denotat i un altre connotat. El contingut denotat es refereix als elements explícits oferts per la imatge. Es tracta d'una lectura literal de la imatge (dibuix de lletres, dona àrab, nen atacant a un tanc, tors de dona i copa, home tocant un òrgan ... ..) El contingut connotat es refereix als missatges no explícits que apareixen en una lectura complexa de la imatge. Es tracta de la interpretació que realitza el lector. (6 ) Gairebé totes les imatges que il·lustren aquesta pàgina posseeixen un alt grau de connotació.

 • Connotació Fotografia de Patricia S. Levey.
 • Missing, 2002 David.
 • Fotografia de Musa Al-Shaer. AFP
 • En el seu nivell denotatiu, la imatge ens mostra el tors d'una dona amb vestit blanc i una copa de vi sobre una taula. En el seu nivell connotatiu, la copa té un clar significat eròtic. Fotografia de Chema Madoz
 • Retrat de Paul Gauguin. Foto A. Molta 6

Grau d'impacte

Fa referència a la major o menor intensitat emocional amb què un missatge gràfic pot ser rebut per l'espectador. El grau d'impacte, que evidentment també és visual, pot ser degut al contingut denotat o connotat emès per la imatge (7), però també al grau de qualitat i originalitat de la representació (7a).


 • Impacte visual. Fotografia de Helmut Newton.
 • Fotografia de Shirin Neshat, 1994
 • Sharbat Gula 1985-2002.
 • Fotografia de Steve McCurry 7
 • Impacte visual. Fotografia d'Annie Leibovitz.
 • Foto Mike Blake
 • Fotografia de Pete Turner
 • ¿Gotes d'aigua sobre la sorra? Fotografia de Chema Madoz 7a

Estereotips

Els estereotips són models que es repeteixen de manera recurrent i el significat és molt simple i directe, així com universal. Tendeixen a simplificar de manera abusiva la realitat que representen, establint categories homogènies de criteris, conductes, expressions o formes d'entendre la realitat. (4) Els estereotips ofereixen una concepció simplificada i comunament acceptada sobre un personatge, un aspecte o programa de l'estructura social. (4a)


 • Estereotip de Bellesa. YSL
 • Estereotip de Bellesa. CK
 • Estereotip de grup jove. Tommy
 • La parella i l'amor com a estereotip. Romanç, 2002
 • La beguda, la nit i la diversió com estereotip
 • Homosexualitat masculina.
 • Anunci de Moet Homosexualitat femenina.
 • Anunci de Cutty Sark Estereotip familiar.
 • La parella. Avis. Anunci de la marca Chico Estereotip familiar.
 • La jove parella, els pares. Anunci de la marca Chico Estereotip familiar.
 • Els fills. Anunci de la marca Chico 4a

 

 

Joomla templates by a4joomla