A- A A+

Velocitat d'obturació adequada per cada distancia focal

Es pot notar però que quan major és la distància focal (quan enfoquem objectes llunyans) sembla que la càmera es mogui més, per tant, per que aquest moviment no es reflecteixi en la fotografia, caldrà augmentar encara més la velocitat d'obturació.

Per saber la velocitat adequada per cada diagragma que fa que les fotografies no surtin mogudes, només cal recordar aquesta norma: la velocitat màxima a la que dfarem la foto (sense trípode) serà 1/distància focal que utilitzem. Per exemple, si utilitzem un 50mm no és recomanable fer servir velocitats inferiors a 1/60

Treball amb prioritats

Quan a la càmera fotogràfica, se li indica que no treballi de manera automàtica, és a dir, que no calculi la velocitat i el diafragma segons el seu criteri (fotos generalistes), se li poden indicar, normalment diverses opcions: Que treballi de manera completament manual, donant prioritat al diafragma o donant prioritat a la velocitat

Prioritat al diafragma

Quan s'indica a la càmera que treballi amb prioritat de diafragma, se l'està preparant perquè en base al diafragma que el fotògraf decideixi, ella calculi la velocitat més adequada perquè la llum que emet l'objecte que fotografiem, sigui exactament la mateixa que quedarà reflectida en el sensor de la càmera.
En el cas de les càmeres Canon s'utilitzen les lletres Av (Aperture Value) per indicar que s'ha preparat la càmera amb aquesta funció.

Prioritat a la velocitat

Quan s'indica a la càmera que treballi amb prioritat de velocitat, se l'està preparant perquè en base a la velocitat que el fotògraf decideixi, ella calculi l'obertura de diafragma més adequada perquè la llum que emet l'objecte que fotografiem, sigui exactament la mateixa que quedarà reflectida en el sensor de la càmera.
En el cas de les càmeres Canon s'utilitzen les lletres Tv (Time Value) per indicar que s'ha preparat la càmera amb aquesta funció.
 
 
Video que parla de la combinació d'aquests tres elements:

diafragam - velocitat - sensibilitat

Diafragma - velocitat - sensibilitat II

Relació entre paràmetres

Ja s'ha vist com la quantitat de llum que arriba al sensor, ve determinada pels tres paràmetres: sensibilitat, velocitat d'obturació i obertura de diafragma.
Cadascun d'aquests es regeix per una sèrie de valors numérics que determinen en cada cas com es contribueix a permetre l'entrada a la càmera de més o menys llum.
 
El temps d'obturació s'escala en segons i fraccions de segon:
… 15” – 8” – 4” – 2” – 1” – 1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500 – …
Cada cop que s'avança un pas cap a la dreta en aquesta escala, s'obté la meitat d'entrada de llum respecte al valor precedent.
 
Obertura de diafragma, l'escala es dona amb valors f/ ( distància focal / diàmetre de l'obertura efectiva) i poden ser:
1.0 – 1.4 – 2.0 – 2.8 – 4.0 – 5.6 – 8.0 – 11 – 16 – 22 – 32 – 45 – 64 – 90
De la mateixa manera que amb la velocitat, a cada pas cap a la dreta en aquesta escala, s'obté la meitat d'entrada de llum respecte el valor precedent.
 
Es pot deduir que, augmentar un pas la velocitat d'obturació (pas a la dreta), obliga a augmentar un pas l'obertura del diafragma (pas a l'esquerra) per continuar mantenint la mateixa llum. De la mateixa manera que si s'augmenta un pas l'obertura del diafragma, caldrà augmentar una pas la velocitat d'obturació.
 
Sensibilitat:Escala en valors ISO ( i no ASA):
… 25 – 50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800 –
 
 
 
Per calcular a nivell teòric els canvis en aquests paràmetres que implica una modificació dels mateixos només cal pensar en passos o punts.
 
Algun exemple:
Exemple 1:
Passar de diafragma 2.8 a 8.0 suposa disminuir en 3 punts l'entrada de llum. ( -3 punts).
Per tant, si no s'ha modificat la sensibilitat, per mantenir la mateixa quantitat de llum caldrà augmentar-la en 3 punts modificant la velocitat: (+3 punts)
 
Exemple 2:
Passar de diafragma 2.8 a 8.0 suposa disminuir la llum en 3 punts (- 3 punts).
Passar de sensibilitat 100 a sensibilitat 400 suposa augmentar la capacitat d'absorció de la llum en 2 punts (+2 punts).
En aquest punt es veu que hi ha un desequilibri  (-3 punts + 2 punts = -1 punt) que caldrà solucionar aportant més llum amb la velocitat, això vol dir disminuir-la, fer-la més lenta (-1 punt).
Joomla templates by a4joomla