A- A A+
L'EDICIÓ
El muntatge - procés d'ordenació d'un material per tal d'obtenir un programa continuat, sense imatges o sons inútils o mal colocados- en suport electromagnètic o digital característic de la televisió s'anomena edició.
L'operació d'edició pròpiament dita consisteix a establir els punts d'inici i final del pla i marcar-los com punts d'edició.
El sistema més simple d'edició es porta a terme amb dos vídeos. Un reproductor i l'altre gravador. En el primer situem l'anomenada cinta màster, aquella que posseeix tots els bruts de l'enregistrament, i en el gravador es col·loca la cinta on farem el muntatge final d'imatges.

El funcionament d'aquests dos vídeos es controla per l'anomenada taula d'edició a la qual tots dos van connectats i constitueix una sala d'edició per tall.
Si disposem d'una taula que ens permet connectar tres vídeos, dos d'ells per a reproducció i un tercer per a enregistrament, el nombre de possibilitats d'edició augmenta considerablement. Aquest tipus de sales rep el nom de  sales d'edició AB Roll.
El codi de temps -senyal generada per un rellotge del sistema que s'inscriu en la cinta permetent localitzar amb absoluta exactitud qualsevol punt de ella- s'usa per designar els punts d'edició. 

En l'actualitat, a l'estar el vídeo digitalitzat, podem anar instantàniament a qualsevol punt de la gravació. Es produeixen així les edicions no lineals.

ELS EFECTES ESPECIALS en TELEVISIÓ.
Utilitzant el mesclador de vídeo
  • Transicions entre plans: per tall, foses, (fade in); (Fade out), encadenats          
  • Incorporació de textos en la imatge
  • ús del chroma key
Joomla templates by a4joomla