A- A A+
El guió literari
  • Descriu principalment allò que es veura en la producció. També s'hi inclouen els possibles diàlegs. S'expliquen també les accions dels personatges, allò que succeeix i es fan petites descripcions de l'entorn per ubicar el lloc de l'acció.
  • L'estructura del guió literari mostra les escenes de la producció. 
  • Cal transmetre la informació suficient perquè el lector visualitzi la pel·lícula, tot i que no s'entri en detalls.
 

El guió tècnic

Aquest guió entra en molt més detall, sorgeix com a conseqüència d'un estudi minuciós del guió literari. S'estructura tal i com es fa en el muntatge inicialment, és a dir, per escenes, seqüències, plans i transicions, i s'hi detallen també els moviments de càmera. Ha d'incloure els següents apartats:
 
Encapçalament d'escena: Com serà el lloc on es desenvolupa l'escena, 
Exemple, si es desenvolupa a l'interior d'una casa durant el dia s'indicaria de la següent manera: INT - CASA - Dia.
 
Descripció: Explicació del que la càmera 'veurà i sentirà (audio)'. No es poden explicar ni sentiments ni intencions. És una descripció freda i objectiva
 
Exemple:
 

Fitxa de personatges

Quan els personatges estan definits, caldrà descriure tots els aspectes, que l'actor que el respresentarà cal que coneixi. Tan pel que fa als seus trets físics com als psicològics.
També caldrà descriure quin paper juga cada personatge a l'història i els objectius que pot perseguir.
 
Exemple:
TERESA MÍNGUEZ, Protagonista
Edad: 70.
Estado civil: Viuda.
Familiares: Una hija (a la que no ve desde hace tiempo), un nieto al que no conoce.
Datos biográficos: Vive sola, en una comunidad de vecinos del centro de Madrid. Su única compañía desde hace algunos meses es la de un gatito llamado Michi, al que adora y con el que comparte su soledad.
Objetivo: Encontrar a su mascota perdida. Después de no aparecer por la casa, decide salir a buscarlo preguntando a sus vecinos. Puede ser que alguno lo haya encontrado, ella cree que se ha podido escapar al sacar la bolsa de la basura la noche anterior.
 
De manera semblant podriem fer una fitxa dels actors, en aquest cas, seria més a efecte de producció executiva, és a dir, tenir les seves dades personals ens permetrà localitzar-los en un moment donat o prendre decisions sobre el que pot fer dins la pel·lícula acord amb les seves capacitats.


L'Storyboard

Són una sèrie de petits dibuixos ordenats en seqüència, que expliquen les accions que es rodaran o gravaran en una producció audiovisual. L'objectiu principal és el de transmetre la història o parts de la història visualment.
 
Sovint és molt més senzill dibuixar una idea que explicar-la, en aquests casos resulta molt útil l'ús d'aquest recurs.
 
Es fa servir molt en producció d'anuncis comercials, videoclips o pel·lícules amb disenys visuals molt elaborats, però en canvi s'utilitza poc en programes de ficció televisius.
 
No hi ha un format standard estipulat de com han de ser els dibuixos d'un Storyboard, poden ser des de dibuixos bàsics, fins a fotografies, retalls de revistes ... en un principi, qualsevol material visual que ajudi a  transmetre la idea de l'acció és vàlid.
 
Cada vinyeta ha de contenir la següent informació:
  • Número i títol de l'escena
  • Número del pla dins de l'escena
  • Breu descripció de l'audio
  • Observacions tècniques (si cal).
  • Transicions entre plans.
 
El format de les vinyetes ha de ser proporcional a la resolució (video) o format (film) de la producció. 
 
Tan els tipus de plans, com els moviments de càmera, com les transicions s'han de deixar clars en cada vinyeta d'un storyboard. Existeix una nomenclatura abreujada, que facilita l'escriptura d'aquesta informació.

Es pot observar en la següent imatge.
 
 
Més informació: 
http://www.floobynooby.com/IPUB/comp1.html
http://www.slideshare.net/AndyLeguizamon/storyboard-12282909


Definició d'elements tècnics.

Paralelament a la definició del guió tècnic, caldrà anar definint altres aspectes que hauran d'estar molt clars abans de la fase de producció:
 
Recursos tècnics: Càmeres de gravació, trípodes, objectius, micròfons, il·luminació, cintes de gravació o targes de memòria, bateries, ....
 
Recursos artístics: Vestuaris, decorats, mobiliari, atrezzo.
 
Recursos humans
  • Personal tècnic: realitzador, productors, càmeres, tècnics de so, il·luminadors, decoradors, maquilladors, muntadors,...
  • Personal artístic: Actors i actrius en el cas de produccions de ficció. En el cas de produccions documentals, caldrà definir les persones que s'entrevistaran o gravaran.
 
Localitzacions: On es gravarà. Tot i que aquest punt es pot perfectament incloure en el guió tècnic, cal un document que permeti aglutinar totes les localitzacions de la producció, a efectes de demanar permisos, desplaçaments, ...
 
El desglossament: es tracta de definir per cada seqüència tots els recursos necessaris, deinits en els apartats anteriors.
 
El pla de treball: Es tracta de definir de manera organitzada el que ese farà cada dia durant la fase de gravació. D'aquesta manera, és més fàcil organitzar totes lees gravacions de diferents moments d'una pel·lícula, que es produeixin en una mateixa localització. Cada dia per tant caldrà saber: el nombre de plans, escenes, seqüències a rodar, els actors que hi apareixen, els figurants així com qualsevol altre recurs necessari.
 
El pressupost: és imprescindible saber si es podrà assumir el cost del que s'ha projectat. En cas contrari, caldrà trobar la manera de reduïr les despeses perdent el mínim l'essència de la idea inicial del guió.
 
Més informació: http://www.airecomun.com/sites/all/files/imce/PUBLICACIONES/ProduccionAudiovisual_AndresTiscar.pdf
http://www.slideshare.net/evaavila/sinopsis-tratamiento-y-guion-lietario
Joomla templates by a4joomla