A- A A+

Cal advertir que aquesta classificació varia segons les fonts i els llibres. Vegeu-ne un exemple en l'enllaç següent


El pla, la presa, la seqüència i l'escena

Des del moment que accionem el botó per gravar amb la càmera de video o per filmar amb la de cinema, fins el moment que el tornem a prémer per aturar la gravació o filmació, estem generant un pla.
Aquest pla com ja hem vist, està definit amb unes característiques i intencions concretes, pot ser un pla descriptiu, narratiu o expressiu.
 
Per assegurar que tenim una correcta gravació d'aquest pla, o simplement en el cas que no hagi sortit bé, sempre es pot tornar a repetir la gravació. Cada repetició de la gravació d'un pla s'anomena presa. Per diferenciar les diferents preses d'un pla en el futur muntatge, s'utilitza la claqueta, això permet marcar i localitzar aquelles que resultin més interessants.
 

Claqueta

 
Pla seqüència. Es tot fragment d'un guió on una acció determinada es desenvolupa de forma continuada sense interrupcions de temps ni canvi de lloc. Seria el conjunt d'accions que es desenvolupen en un mateix escenari sense que es trenqui la continuïtat.

No confondre amb l'escena, que seria una unitat menor sense significat complet que conforma, de fet, la seqüència.


La secuencia es la unidad dramática de espacio y tiempo. La secuencia nos indica siempre un espacio, si sucede en un interior (casa, estación, coche...) o un exterior (campo, calle, mar...), y un tiempo, si sucede de día o de noche. Cada vez que se cambian estas variables se produce un cambio de secuencia.

ESCENA: es un fragmento de la narración que se desarrolla en continuidad en un mismo escenario. La escena se desarrolla en un mismo escenario y su desarrollo cronológico ha de ser lineal y continuo, es decir, sin elipsis (supresiones de ciertos momentos de la acción irrelevantes para la narración). La escena estará formada por uno o más planos, en cuyo caso habrá que cambiar la ubicación de la cámara determinadas veces pero siempre sin alterar la continuidad si seguimos el modelo académico.

SECUENCIA: es un conjunto de escenas unidas por la misma idea. Posee dentro del guión un sentido completo y puede desarrollarse en distintos escenarios y distintos tiempos. Puede que bien en su totalidad o en parte esa secuencia se realice en un solo plano y sin cortar. A esta parte la llamaremos PLANO SECUENCIA.

 

Escena del baptisme - Ed Wood (1994)

 

Com gravar una seqüència

Aquest és un plantejament que cal fer molt abans de del moment de la gravació. Al marge de l'opció triada, totes elleese necessiten una bona planificació. Opcions possibles:

Pla a pla:

La suma de diferents plans així com les transicions que els uneixen, definits en un storyboard, seran els que conformaran en el moment del muntatge la seqüència final.

Pla seqüència:

En aquest cas, pla i seqüència són el mateix, la idea és que durant tota la seqüència no hi ha cap tall i per tant, el seguiment de l'acció es fa a través de moviments de càmera, entrada i sortida d'actors.
El pla seqüència suposa una enorme dificultat, en aquest cas, el treball complicat consisteix en sincronitzar tots els elements que intervenen en dita seqüència.

La continuitat de l'acció està assegurada i els resultats solen ser més espectaculars: 

http://youtu.be/gSMmV-ATWbg

Pla film

Molt poc habitual, en aquest cas, la idea és que tota la película estigui gravada sense cap tall, tot en una única seqüència que alhora és un únic pla.
Aquest tipus de gravació es pot donar en pel·lícules basdes en obres de teatre on hi ha un únic escenari i el moviment d'actors no és massa significatiu.
 

Pla màster

És molt semblant al pla film, amb la diferència que, malgrat la filmació s'intenta fer en un sol pla, es tenen en compte possibles insercions futures, durant el procés de muntatge, per aconseguir major espectacularitat o dinamisme.

 

Joomla templates by a4joomla