A- A A+
El diafragma
És aquell mecanisme que es troba a l'òptica d'una càmera réflex i que regula l'entrada de llum. S'acostuma a composar d'unes làmines que dibuixen un cercle a través del qual, la llum que arriba de l'exterior, es reflectirà en el sensor (o pel·lícula en les càmeres analògiques).
Com major sigui aquest cercle (major diafragma) més gran serà la quantitat de llum que arribi. 

Cal entendre que,
  • com més gran sigui el nombre f, més petita serà l'obertura del diafragma i més petita serà la quantitat de llum que arribi al sensor.
  • com més petit sigui el nombre f, més gran serà l'obertura de diafragma i més gran serà la quantitat de llum que arribi al sensor.
 
 

Lluminositat d'un objectiu

La lluminositat d'una imatge projectada en el pla focal, depèn de dos factors:
  • la distància focal de l'objectiu
  • El diàmetre del feix de llum que penetra per l'objectiu
Es defineix com a obertura efectiva al diàmetre del feix de llum que penetra per l'objectiu amb el diafragma totalment obert.
En base a aquests dos paràmetres tenim que la lluminositat d'un objectiu, també anomenada obertura relativa o número f/ és el resultat del següent quocient:
 
Distància focal / Diàmetre de l'obertura efectiva
 
La lluminositat d'un objectiu determina la seva qualitat, per tant com més lluminós també més car serà.
 

Punts de lluminositat d'un objectiu

Atenent a la definició de lluminositat d'un objectiu de l'apartat anterior, es pot deduïr que un objectiu de distància focal fixa, oferirà major o menor lluminositat a la imatge final en funció de com estigui d'obert o tancat el seu diafragma.
Els valors que defineixen les possibles lluminositats d'un objectiu són standards i alguns d'aquests es mostren en la següent taula:
 
 
Video que explica el diafragma i la profunditat de camp:

diafragma i profunditat de camp

Joomla templates by a4joomla