A- A A+

Definició

El visor és el sistema òptic que permet enquadrar i composar una fotografia. Serveix per a previsualitzar allò que es vol fotografiar.
Tipus de visors

Visor directe

  • Aquest tipus no és massa precís, ja que el que estem visualitzant no és exactament allò que captarà l'òptica de la càmera. S'utilitzava principalment en càmeres analògiques compactes, on la precisió en l'enquadrament no era un requisit imprescindible.
  • Consisteix bàsicament en una petita lent situada en la part superior de la càmera que apunta endavant, en la mateixa direcció que l'objectiu.
  • Aquests tipus de visors produeixen el què es coneix amb el nom d'error de paral·laxi: el què es veu per el visor no és exactament el mateix que s'enfoca per l'objectiu.
 
 

Visor Réflex

  • Aquest visor permet que el què capta l'objectiu, sigui el mateix que el que es visualitza. La idea és que fins que no es fa la foto tota la llum que entra per l'objectiu es dirigeix al visor. En el moment exacte de fer la foto (al prémer el disparador) aquesta llum enlloc d'anar al visor va al sensor o a la pel·lícula, que emmagatzemaran finalment la imatge.
  • Recordant el principi de la càmera obscura, se sap que les imatges que entren pel visor, queden plasmades a l'altra extrem però invertides tan horitzontalment com verticalment. Aquest visor utilitza un mirall per girar la imatge verticalment i un pentaprisma per corregir la inversió lateral.
 
 

Visor electrònic

  • Són els que actualment disposen la majoria de càmeres compactes digitals. El sensor de la càmera reconstrueix la imatge captada per l'objectiu i la projecta directament a una pantalla LCD.
  • Tot i semblar la millor opció, té cets inconvenients, com el consum energètic, el fet de que en condicions de molta llum costa veure el què s'enfoca, i que la resolució no és tan precisa com la que ofereix el propi ull humà.
 
Hi ha altres tipus de visors no explicats en aquests apunts però que es poden consultar en la següent adreça per exemple: http://es.wikipedia.org/wiki/Visor
Joomla templates by a4joomla