A- A A+

Elements principals d'una càmera

La càmera de fer fotos té principalment dues parts:
 • el cos
 • i l'objectiu.
L'objectiu de la càmera: és l'encarregat de captar tota la llum de la imatge que volem fotografiar. En el fons és una lent que ens 'acosta o allunya' la visió de la imatge (com quan mirem a través d'uns vinocles per una banda o per l'altra) i que alhora ens permet enfocar.
El cos de la càmera: és l'encarregat d'emmagatzemar tota la llum que rep a través de l'objectiu. També és l'encarregat de decidir quanta estona deixa entrar aquesta llum (temps d'exposició) i amb quina intensitat (obertura de diafragma), però això ja es veu en més detall en temes posteriors.

Tipus de càmeres

Les càmeres compactes: 

 • Són càmeres que ocupen poc espai, són lleugeres i permeten fotografiar instantànies sense complicacions.
 • Disposen dels automatismes necessaris per proporcionar, de manera general, la llum i l'enfoc necessari.
 • Disposen de programes automàtics que permeten copsar tipus de fotografies diferents en funció de diferents paràmetres, poca llum, contrallum, objectes en moviment, axcés de llum ...
 • Cos de la càmera i objectius són un mateix element i no és intercanviable.
 • En molts casos no tenen visor, la imatge a fotografiar es veu directament per pantalla.
 • El sensor (element digital que emmagatzema la imatge final) és de mida petita.

Les càmeres brigde

 • Són una mica més g rans que les compactes, tot i que la diferència no és significativa
 • Disposen també dels automatismes de les compactes, però alhora permeten certa creativitat per jugar amb diferents paràmetres d'elaboració.
 • Cos i objectius acostumen a ser un mateix element, tot i que alguns models tenen objectius intercanviables.
 • Tenen visor, però és simbòlic, l'enquadrament es fa a través de la pantalla
 • El sensor és una mica més gran que el de les compactes.

Càmeres reflex

 • Són màquines més voluminoses i disposen de força accessori, amb el que normalment es fa necessari disposar d'una maleta que permeti desar-ho tot.
 • Són força més delicades, per tant demanen un manteniment superior als altres dos tipus de càmeres.
 • Disposen d'automatismes per realitzar fotos, però permeten molta més creativitat donat que qualsevol dels paràmetres que podem modificar per elaborar una fotografia és modificable.
 • Els objectius són intercanviables.
 • La mida del sensor és superior als altres dos tipus, el que proporciona fotos de qualitat molt superior.
 • Per treure profit d'aquestes càmeres cal tenir coneixements de fotografia.
 • Disposen d'un visor réflex, que ens mostra exactament el que estem enquadrant.
 
Hi ha altres models de càmeres, però són d'ús més específic. En aquest enllaç en podeu trobar alguns exemples: http://fotocursonet.wordpress.com/2010/11/10/tipos-de-camaras-fotograficas-1/

 

 CÀMERES COMPACTES:


CÀMERES REFLEX:

Joomla templates by a4joomla