A- A A+
La fotografia estenopeica= utilizació, per la formació i registre d'imatges, cambra una fosca amb orifici petit un (estenop).
El nom prové del grec stenopos = pas estret / congost. També se la coneix pel seu nom en anglès pinehole = forat d'agulla.
 • Les cambres estenopeiques no produeixen imatges tan nítides com les cambres proveïdes de lent.
 • Tampoc poden corregir les aberracions cromàtiques, per tant si s'utilitza material de color cada -cada longitud d'ona- apareixerà lleugerament fora de registre amb relació als altres.
 • Una imatge estenopeica, una causa de la grandària de l'orifici, és a més tènue, que el per els temps d'exposició seran per regla general, els llargs.

Per entendre la diferència en la formació d'imatges amb lent o amb estenop imaginem i un punt a un objecte una determinada distància de la cambra.


La lent fa convergir tots els raigs provinents d'un mateix pla -aquell per al qual està enfocat- sobre el pla de registre (material sensible), i forma un sol punt amb els raigs provinents de cada punt.
 • L'estenop actua més aviat com un filtre, que selecciona un feix petit de raigs al que li permet continuar la seva trajectòria fins al pla de registre formant sobre aquest un cercle.
 • Els feixos de llum viatgen en línia recta així que la imatge es projectarà invertida de dalt a baix i d'esquerra a dreta.

Idealment, un estenop hauria de deixar passar només un raig de llum per obtenir la major nitidesa possible en la imatge projectada. Això seria cert si no fos per les característiques pròpies dels raigs lluminosos que viatgen en línia recta, però vibren en totes direccions mentre es desplacen. Aquesta característica determina l'efecte conegut com difracció que es produeix quan les ones de llum xoquen amb les vores de l'estenop.


Llavors, la mida del forat hauria de ser prou petit com per formar el cercle d'imatge més petit -i nítido- possible i prou gran com perquè l'efecte de difracció no perjudiqui la qualitat de la imatge.

Fórmules per al forat òptim

Per cada tir ha un diàmetre de forat òptim.
Robert Mikrut i Kenneth A. Connors van desenvolupar un llistat de trets i les seves corresponents forats òptims: si el forat és massa gran per al tir la imatge serà borrosa, si el forat és massa petit la imatge també perdrà nitidesa per efectes de la difracció. La fórmula que es suggereix per calcular el diàmetre és la següent:

D=(T)x0.037

D=Diàmetre del estenop en mm
T = tir de la càmera en mm
0,037 = factor de càlcul 

 

Geometria de la càmera estenopeica

Les imatges de la càmera estenopeica tenen profunditat de camp infinita.
 • Tot, des dels objectes més propers fins als més llunyans tindran el mateix focus acceptable.
 • De fet el terme profunditat de camp no és del tot adequat a la fotografia estenopeica ja que no existeix focus crític (un dels elements que fan a la profunditat de camp en la fotografia amb lent).
 • Tot apareixerà amb focus acceptable però no hi haurà cap àrea de la imatge amb focus crític. L'única excepció per al focus acceptable són els objectes a 90 mts o més de la càmera: aquests apareixeran difusos a causa de la interposició de partícules atmosfèriques, (humitat, pols, etc.)

Un estenop forma una imatge circular utilitzable d'aproximadament 125º en un suport de registre pla.
 • La imatge s'esvaeix del centre cap a les vores com a resultat del decreixement de la intensitat lumínica cap als mateixos a causa de l'increment de la distància de tir.
 • Si el centre de la imatge està sobreexposat l'angle de visió augmenta per sobre dels 125º; si per contra el centre se subexposa aleshores l'angle de visió es redueix a menys de 125º.

La mida de la imatge augmenta a mesura que augmenta la distància focal o tir
 • Per aconseguir diferents tipus de visió -normal, gran angular o tele- cal buscar la combinació adequada entre la mida de la càmera i el del suport de registre que es vol utilitzar.
 • Per saber com arribar a la visió normal cal usar la vella fórmula de la "diagonal del negatiu": una càmera de visió normal serà aquella en què el tir sigui igual en mm a la diagonal del suport a utilitzar. Una càmera amb tir menor a la diagonal serà gran angular i una amb tir major a la diagonal serà teleobjectiu.

Mida del cercle d'imatge: Un tir donat produeix una imatge d'un diàmetre aproximat a 3 vegades la seva mida.
Per exemple, una càmera de 10 mm de tir (10 mm de distància entre el estenop i el pla de registre) donarà un cercle de 30 mm de diàmetre aproximadament.

Si el pla de registre està paral·lel a l'objecte fotografiat no es registrarà cap distorsió lineal en la imatge ja que, en no haver-hi lent, les línies no es corben.
La imatge pot aparèixer distorsionada en les vores simplement perquè no estem acostumats a imatges amb tant angle de visió. Si observem només el centre de la imatge veurem que no hi ha cap distorsió.

Si fotografiem sobre un suport corb la imatge resulta distorsionada.
Això passa perquè la imatge va ser capturada sobre un suport corb, però després la veiem plana. Si veiem la imatge corbada de la mateixa manera en què va ser obtinguda, llavors la veurem "normal".

Càlcul de l'exposició

Coneixent el núm f de la càmera i la sensibilitat (valor ISO) del material fotogràfic a utilitzar com a suport de registre, l'exposició pot ser calculada inicialment amb qualsevol fotòmetre de cambra o de mà. Atès que aquests fotòmetres generalment posseeixen diafragmes inferiors en nombre als que s'utilitzen en fotografia estenopeica, s'haurà de calcular l'exposició a partir d'un mesurament base, per exemple realitzada en F22, que serà després adequada al núm f corresponent.

La decisió de reciprocitat causa de llargues exposicions no pot ser compensat aquí més que allargant el temps d'exposició així que, a partir d'un mesurament inicial per a un material sensible donat, caldrà arribar per assaig i error a l'exposició més adequada per aconseguir un negatiu copiable. Recordar sempre que si un negatiu està subexposat i cal augmentar l'exposició, per a la següent prova convé duplicar el temps (el que equival a un pas de valor d'exposició); per contra, si aquesta sobreexposat disminuir el temps a la meitat.

FOTÒMETRES PER ALS VOSTRES DISPOSITIUS MÒBILS:


 
ANDROID IOS (IPHONE)
 
no us perdeu l'enllaç següent; mireu les coses que es poden per amb una pinehole.


Joomla templates by a4joomla