A- A A+

Definició

Es refereix a les dades generals de la imatge, en aquest cas d'una fotografia.
Són dades que no depenen de cap estudi a priori, sovint és informació que acompanya a la pròpia imatge i serveix per contextualitzar-la. Aquests elements poden ser:
 • Dades generals: Títol, autor, nacionalitat, any, procedència, gènere, moviment.
 • Dades tècniques: B/N o color, Format, càmera, suport, objectiu, altres informacions (exposició, sensibilitat, balanç de blancs, ....).
Dades bibliogràfiques i critiques: Fets bibliogràfics rellevants, comentaris crítics sobre l'autor.
Sovint aquesta informació acompanya a la pròpia imatge si aquesta apareix en alguna font d'informació (llibre, web, exposició, ...). Tot i així, pel que fa a la informació més tècnia, en alguns casos, encara que l'autor no la faciliti es pot arribar a deduir en bona part, però caldrà tenir uns coneixements profunds de la tècnica de la fotografia.
 

Dades generals

El títol

El títol o peu de foto és fonamental perquè sol fixar el sentit de la fotografia, des de la prespectiva de l'autor. En ocasions, el títol no aporta gran cosa a l'anàlisis de la fotografia, altres vegades és un element fonamental per aclarir el sentit de la imatge, encara que sigui només una part d'aquest sentit.
 
 
 Narcís


Autor / nacionalitat / any

Aquestes informacions són importants perquè fixen l'autoria de la imatge, la nacionalitat del fotògraf i l'any de producció de la fotografia, el que ens permetrà situar-la geogràfica i històricament. 

Génere

Un altre aspecte important és la classificació per gènere de la fotografia, un aspecte moltes vegades difícil, perquè una mateixa fotografia en pot compartir a la vegada diversos:
 • Retrat
 • Nu
 • Fotografia de premsa
 • Fotografia social
 • Fotografia de guerra
 • Fotoreportatge
 • Fotografia de paissatge
 • Bodegó
 • Fotografia arquitectònica
 • Fotografia artística
 • Fotografia de moda
 • Fotografia industrial
 • Fotografia publicitària
 • Astrofotografia
 • Fotografia científica
 • Fotografia eròtica
 • Fotoperiodisme (Fotografia)
 • Fotografia glamour
 • Micrografia
 • Fotografia de natura
 • Fotografia post mortem
 • Retrat fotogràfic
 • Fotografia subaquàtica
 • Fotografia de viatge
 • Fotografia de vida salvatge
 • ...

Moviment

En alguns casos, és possible fins hi tot poder situar a l'autor de la fotografia en una determinada corrent o moviment artístic així com escola fotogràfica, i això pot ser de gran utilitat per l'anàlisis de la fotografia:
 • Pictoralisme
 • Fotografia directa
 • Nova objectivitat
 • Nova visió
 • Surrealisme
 • Dadaisme
 • Fotografia subjectiva
 • ...

TROBAREU AQUESTA INFORMACIÓ AL DOSSIER EN PDF I ACCEDINT A L'ENLLAÇ GÈNERES I MOVIMENTS fotogràfics  

 

Paràmetres tècnics

Blanc i negre o color

També pot estar feta en blanc i negra i haver estat colorejada a posteriori. En algunes situacions, en el procés de revelat, si s'ha volgut donar un aire de calidesa a la fotografia, a través d'un procés químic es pot engroguir. Es pot fer tot el contrari donant-li un to més blavós.

El format

Igual com amb el cinema, el format es refereix a les dimensions del marc de la fotografia així com a la proporció que hi ha entre l'alçada i l'amplada.
 • El pas universal: negatiu de 24 X 36 mm 
 • El format mig: pot ser quadrat 6 x 6 o lleugermanet rectangular 6 x 4,5 o 6 x 7 cm
 • El gran format: 9 x 12 o 13 x 18 o 20 x 25.
Amb els suports digitals s'han extès a tot tipus de formats d'imatge.

Càmera

Les càmeres també estan relacionades amb els formats de les imatges, i la seva funcionalitat també és diferent, donat que per exemple varia molt la sensació de temporalitat en uns i altres casos. Tot i així amb l'entrada de les càmeres digitals aquestes diferències han quedat força anivellades.

Suport

També relacionat amb el format, en el cas del revelat ens indica la mida del paper utilitzat, però també podem parlar de suport digital. 
Les marques i tipus de películes utilitzades de vegades també són segell d'identitat en una fotografia.

Objectiu

Com es veurà més endavant en els temes més tècnics de fotografia, en funció de la lent que s'ha utilitzat per realitzar una fotografia, els resultats obtinguts en aspectes tècnics com la profunditat de camp poden variar. Parlem d'objectius de tipus:
Gran angular
Objectiu normal
Ull de peix
Teleobjectiu

Altres informacions

També podem parlar d'aspectes com:
La iluminació: natural, artificial, flash.
Els filtres
Retocs fotogràfics

Dades biogràfiques i critiques

Fets biogràfics rellevants

El fet de disposar de la biografia del fotògraf o simplement de comentaris que puguin definir algun aspecte el seu caràcter, fets per ell mateix o per  especialistes, poden aportar més informació general sobre les seves influencies i el seu context. Això pot afectar a les condicions de producció i exhibició i pot donar pistes especialment en l'àmbit connotatiu.
Joomla templates by a4joomla