A- A A+

 El nucli de la PSICOLOGIA DE LA GESTALT gira al voltant de la següent afirmació: "La percepció humana no es la suma de les dades sensorials, sinó que passa per un procés de reestructuració que configura a partir d'aquesta informació una FORMA (una GESTALT)"

Per tant, segons aquesta escola psicològica cèlebre a la dècada de 1920, la percepció ha d'estudiar-se no analitzant unitats aïllades com les sensacions simples sinó tenint en compte configuracions globals (GESTALTEN) dels processos mentals.

Amb els experiments que van realitzar van demostrar que la percepció de la forma no depèn de la percepció dels elements individuals que la constitueixen.

  • PERCEPCIÓ VISUAL = Procés cognoscitiu de recepció i interpretació de la informació rebuda mitjançant un estímul visual
  • IMATGE = com a representació visual d'una forma o d'una idea
  • ULL i CERVELL = Comprenen i Organitzen  la informació continguda en l'estímul visual

Aquest punt està desenvolupat amb imatges a CODIS DE PERCEPCIÓ: LA TEORIA DE LA GESTALT sobre la PERCEPCIÓ VISUAL*

 


Joomla templates by a4joomla