A- A A+
Un color no pot ser considerat de manera aïllada, els colors de qualsevol composició s'influeixen entre ells. Hi ha dues teories que ajuden a fer que aquesta influència sigui positiva, és a dir, agradable o harmònica: l'harmonia i el contrast.

Harmonia

Harmonitzar significa combinar els diferents colors d'una composició aconseguint una relació entre ells, fent que comparteixin un nexe. 
 
Quan parlem dels colors cal que coneguem les seves qualitats:
 • El to, matís o tinta: ÉS L'ESTÍMUL QUE ENS PERMET DISTINGIR UN COLOR D'UN ALTRE. FACILITA LA DISCRIMINACIÓ ENTRE UN COLOR I UN ALTRE. correspon al nom del color: vermell, verd, groc, blau, ...
 • La saturació: ÉS LA SENSACIÓ MÉS O MENYS INTENSA D'UN COLOR, ÉS A DIR, ELS SEU NIVELL DE PURESA. La puresa d'un color sense barreja de cap altre. UN COLOR ÉS MENYS SATURAT SEGONS LA QUANTITAT DE BLANC QUE PORTI BARREJAT.
 • La lluminositat: La major o menor brillantor que posseeix un color respecte la resta.


Els colors s'organitzen de manera ordenada en el cercle cromàtic, aquest cercle ens permet definir diferents tipus de combinacions harmòniques:
 
 
A cada color li correspon el seu complementari, que és l'oposat en el cercle cromàtic. Són colors que s'intensifiquen mútuament. Els colors adjacents són els que estan contigus en el cercle.
En totes les harmonies cromàtiques es poden observar tres colors: un dominant, un altre tònic i un de mediació.
 • El color dominant: és el més neutre i el de major extensió, serveix per destacar els altres colors que conformen la composició gràfica, especialment a l'oposat.
 • El tònic: És el complement del color de domini, és el més potent en color i valor i el que s'utilitza com a nota d'animació o audàcia en qualsevol element (catifa, cortina, etc, ...).
 • El de mediació: Actua com a conciliador i mode de transició entre cadascun dels dos anterior. Acostuma a tenir una situació en el cercle cromàtic proper al del color tònic.
 
Per exemple: en una composició harmònica amb el groc com a color dominant i el violeta com a tònic, el mediador pot ser el vermell si la sensació de volem transmetre és de calidesa o un blau si volem que sigui més fred. Els conceptes de calidesa i fredor relacionats amb el color s'expliquen més endavant.
 
En la següent imatge s'exposen diferents maneres de donar harmonia a una imatge:
 

El contrast

 • Es produeix quan en una composició els colors no tenen res en comú. No guarden cap similitud.
 • El contrast aporta més nitidesa a la imatge, emfatitza l'acció i dramatitza retrats i paisatges.

Existeixen diferents tipus de contrast:

 • Contrast de to: quan utilitzem diversos tons molt contrastats (molt allunyats entre ells dins el cercle cromàtic), 
 • Contrast de clar-fosc o de grisos: el major pes el tindrà l'element més fosc i el màxim contrast serà entre el blanc i el negre. És important que la quantitat de tons foscos i clars d'una foto estigui equilibrat. Això es pot comprovar a través d'un histograma (Més informació: http://www.desenfocando.com/blog/2011/11/23/el-histograma/).
 • Contrast de color (saturació): Es produeix per la modulació de saturació d'un to pur amb blanc, negre, gris o amb un color complementari.
 • Contrast de quantitat: És igual els colors que utilitzem, consisteix en mostrar una gran quantitat d'un color i molt poca d'un altre.
 • Contrast simultani: Dos elements amb el mateix color produeixen el mateix contrast depenent del color que existeix en el seu fons.
 • Contrast entre complementaris.
 • Contrast entre tons càlids i freds.
 
 

Colors càlids i colors freds

Si partim del cercle cromàtic en dues parts, els  grocs i vermells a una banda i els verds i blaus per una altra, anomenarem la primera banda la zona de colors càlids i la segona la de colors freds.
Els colors càlids donen la sensació d'avançar, de sortir a l'exterior
Els colors freds donen la sensació de recular i de replegar-se.
 
 

Psicologia del color

El color també té connotacions en funció de la cultura i el context de l'observador. Així sabem que en les societats occidentals, hi ha colors propers a la passió i a la violència (el vermell) o a la puresa (el blanc), que existeixen grisos tristos i taronges acollidors.
Joomla templates by a4joomla