A- A A+

Les càmeres capturen imatges amb uns límits establerts, generalment, de forma rectangular. La selecció, doncs, ve limitada per un marc que també limita la nostra visió en el moment de fer la captació i decidir què és allò que hi fem sortir, on posem els límits, com fem que una sèrie d'elements siguin finalment visibles en la imatge capturada i d'altres no.

Aquesta operació és l'enquadrament, que provoca que un fragment de la realitat visible sigui posat dins d'un quadre (requadre o marc), sigui emmarcat i, per tant, convertit en una imatge limitada, bidimensional, capturada (mirada) des d'una posició i un punt de vista concret.

Podem dir que, tot i que en la imatge resultant (ja sigui fotogràfica o videogràfica) hi identifiquem els elements que també veiem en la realitat visible, aquesta no és exactament una representació d'allò real sinó un producte d'allò visible generat a través de la selecció que fem mitjançant l'enquadrament.


Enquadrament

És aquella porció d'escena que es decideix fer entrar en una fotografia. Com a observador es percep una escena íntegrament, però com a fotògraf cal seleccionar l'àrea que es vol capturar i d'acord al tipus d'escena i de missatge que es desitja transmetre, existeixen diferents vies per a realitzar aquest enquadrament. Principalment hi ha tres tipus d'enquadraments:

Enquadrament Horitzontal

El més comú, natural i senzill. Això però no significa que sigui ni el millor ni el més adequat en tots els casos. Té l'avantatge que és molt còmode al moment de compondre una fotografia, ja sigui emprant la regla dels terços (estudiada més endavant) o l'espai negatiu.

Aquest tipus d'enquadrament suggereix quietud, tranquil·litat i sol utilitzar-se normalment per a paisatges i per a retrats de grup.

Enquadrament vertical

No és tan popular com l'anterior però no deixa de ser una excel·lent alternativa.

Suggereix força i fermesa i és per excel·lència el més apropiat per als retrats, bàsicament pel fet que les persones són més altes que amples.

Enquadrament inclinat

Hi ha qui considera que aquest no és pròpiament una forma d'enquadrament. S'obté inclinant la càmera.

No és tan popular com les anteriors però com a alternativa ocasional pot realçar el missatge que s'intenta transmetre, donat que en si mateix transmet dinamisme i força.

Joomla templates by a4joomla