A- A A+
TIPUS D'IMATGES TECNOLÒGIQUES

Dins del grup del que hem anomenat imatges tecnològiques podem parlar de:

 • Imatges fixes capturades de la realitat: imatges fotogràfiques o imatges enregistrades amb un altre instrument com l'escàner. Imatges fixes generades directament a l'ordinador.
 • Imatges en moviment enregistrades: imatges videogràfiques (digitals o en l'antic suport magnètic), imatges cinematogràfiques antigament enregistrades amb suport químic.
 • Imatges animades generades per ordinador o enregistrades. (VEGEU L'EXEMPLE DE TRACTAMENT GRÀFIC DE LA JORNADA DEL 27S)

 

TIPUS DE SUPORTS

Aquests tipus d'imatges són produïdes a través de diferents tecnologies que s'aniran treballant al llarg del curs. Aquí senyalem només el tipus de suport que generen i fan visibles les imatges:

 • Suports químics (en el cas de la fotografia i el cinema tradicional).
 • Suports magnètics (en el cas del vídeo).
 • Suports digitals (en el cas de la fotografia i el vídeo digital i tota la producció informàtica d'imatges). Actualment la tecnologia digital ha anat fent desaparèixer altra mena de suports (químic o magnètic) i és la que s'utilitza per a la captació, manipulació, generació i reproducció d'imatges.

En tots aquests suports, la llum és l'element essencial que permet capturar i fer visibles les imatges. En el cas de la fotografia i la videografia, la captura d'unes determinades condicions de llum en un temps determinat generen les imatges. En el cas dels suports digitals, aquesta llum és convertida en dígits que podran ser visualitzats un altre cop, a través de la llum, en una pantalla. Les transformacions i generació d'imatges per ordinador també estan sotmeses a la llum, ja que la visualització a la pantalla lluminosa ens permet treballar amb elles.

Característiques d'aquests tipus d'imatges:

 1.  podem dir que les imatges tecnològiques poden ser un registre d'imatges reals;
 2. són reproduïbles; poden ser col·locades en diferents suports;
 3. i si pensem en la tecnologia digital, poden ser transmeses a distància,
 4. emmagatzemades en forma de fitxers
 5. i poden ser modificades.

 

Joomla templates by a4joomla