A- A A+

“Hi ha tres nivells d’expressió visual:  la representació, que significa particularitat; l’abstracció, que significa universalitat; i el simbolisme, que és producte d’una convenció. Tots tres nivells actuen constantment en els missatges visuals.” (D.A. Dondis) 

 
Representació o analogia
La imatge representativa és la que reprodueix o representa d’una manera reconeixible la realitat. Intenta representar-la  fidelment.
Des del punt de vista de l’emissor, aquest és el nivell de comunicació visual més eficaç per transmetre informació directa i detallada sobre l’entorn natural o artificial.
Des del punt de vista del receptor, la interpretació de la imatge (missatge) és més precisa, clara i monosèmica.
 
Abstracció
La imatge abstracta suposa un menor grau d’iconicitat que la imatge representativa, per tant major polisèmia, ja que provoca múltiples interpretacions. Com més absatracta sigui la imatge, major serà la seva ambigüitat.
 
Simbolisme
La imatge simbòlica és aquella en que, a una forma visual se li atribueix, convencionalment, un concepte o una idea. El colom, com a símbol de la pau, per exemple.
La capacitat comunicativa d’una imatge simbòlica augmenta a mesura que és vista i reconeguda, és recordada i reproduïda contínuament.
La informació visual simbòlica pot potenciar la força comunicativa d’un missatge.

Llegiu els continguts que teniu a continuació; els treballarem més exhaustivament quan treballem la publicitat.

Marques, logotips i símbols

Marca

És un senyal que posem a un element determinat per poder reconèixer-lo entre els altres. Es tracta, per tant, d'un tret distintiu que afegim a un objecte per tal d'identificar-lo, diferenciar-lo.
Les marques publicitàries són distintius utilitzats com a senyes d'identitat dels productes comercials. Per ser fàcilment reconeixibles pel públic, han de ser formes senzilles.
 

 El Logotip

Aquest és un concepte utilitzat sovint de manera incorrecte. El significat exacte de logotip és:
Un logotip, en una marca, és la representació d'una o diverses paraules, fent servir únicament signes tipogràfics (lletres, números i signes ortogràfics principalment). Aquest concepte no inclou la idea d'icona ni de símbol, com sovint es pensa. 
Aquest conjunt de signes tipogràfics però, funciona com una marca que ha de ser fàcilment reconeixible.
 
 
El Símbol
És una icona o imatge que s'extreu de la realitat i que representa visualment aquesta realitat, d'una manera sintetitzada o gràfica. En el món empresarial es refereix a la imatge que intenta transmetre els valors, personalitat, caràcter i principis d'una empresa.
El símbol també és una imatge o forma que representa una idea o sentiment d'una determinada cultura. Cada cultura té els seus propis símbols; existeixen símbols referents a diverses associacions culturals,artístiques, religioses, polítiques, comercials, esportives, etc. Per això, no són imatges que puguin ser compreses per tothom, encara que hi ha molts símbols que entenem i adaptem als nostres costums.
 
 
 

Es pot fer una categorització sobre els diferents tipus de símbols:

Monograma
Són aquells logotips en els que s'utilitza una o més inicials entrellaçant els traços de les lletres entre elles
Anagrama:
Semblant al monograma, es diferencia perquè les lletres utilitzades acostument a conformar una paraula, que és una contracció de la marca original i que es pot llegir, per exemple:
 

Sigla:
És un símbol que es crea amb les inicials d'una nova paraula, i es llegeix lletra a lletra:
 

Inicial
Es refereix a la primera lletra d'una paraula que pot ser el nom d'una persona, entitat o empresa:
 

Firma
Es refereix al nom, cognoms, títol o distintiu que una persona escriu de pròpia mà, per a donar autenticitat a una producte, s'aplica a productes o serveis normalment de qualitat o exclusius, quan es vol destacar la personalitat d'una persona en concret.
 

Pictograma
Tracta d'expresar amb una imatge una paraula. S'utilitzen com a sistemes de senyalització o com part figurativa de les marques. El pictograma creua en facilitat les barreres del llenguatge parlat i l'escrit. Per la seva forma i colors, acostuma a captar-se ràpidament per la mirada.
Els pictogrames poden ser figuratius, quan  busquen la representació de la realitat.
 
 
També poden ser abstractes, quan no hi ha una relació evident amb algun element de la realitat.
 

Logosímbol i imagotipus

La fusió d'un logotip i d'un símbol, dóna lloc a aquests dos conceptes. La diferència prinipal és que en el logosímbol, logotip i imatge estan fosos en un sol element:
 
 
En l'imagotipus en canvi, logotip i símbol formen part del mateix element però es troben separats, normalment el logotip a baix i el símbol a dalt.
 

 

Joomla templates by a4joomla