A- A A+

Què és la publicitat?

La publicitat és una activitat de comunicació massiva que permet, mitjançant el màrqueting (tècnica de conèixer el mercat i de saber vendre) i a través de canals de difusió, transmetre missatges de promoció del producte a vendre, de serveis o qualsevol altre cosa a un públic objectiu. En la publicitat no es difonen només informació i missatges sinó que també manté econòmicament molts mitjans per als quals és la principal font d'ingressos.

Amb la comunicació massiva es pretén informar, persuadir i aconseguir un comportament determinat de les persones que reben la informació; per això la publicitat investiga i analitza el públic i context social servint-se de diferents disciplines com la psicologia, sociologia, antropologia, estadística i economia entre altres.


 Funcions de la publicitat que esmenta el llibre de text (cal saber desenvolupar-les)

  • AFAVORIR LES VENDES
  • REFORÇAR LA IMATGE DE MARCA I LA IMATGE CORPORATIVA
  • POSICIONAR-SE SEGONS LA COMPETÈNCIA
  • TRENCAR L'ESTACIONALITAT
  • DONAR A CONÈIXER ENVASOS (O PRODUCTES) NOUS
  • TRENCAR ELS HÀBITS DEL CONSUMIDOR

Per tant, quan parlem de les funcions de la publicitat podem dir, de forma resumida, que la publicitat té un seguit de funcions fonamentals que són:

1. Funció informativa: Té la finalitat de donar a conèixer un producte i, per aconseguir-ho, no només necessita la imatge, sinó també el text i/o la paraula.

2. Funció persuasiva:  No només es necessita donar a conèixer i informar del producte, sinó que també està la necessitat de persuadir o convèncer, per la que resulten vàlids tot tipus d’arguments.

3. Funció econòmica: Com l’empresa necessita obtenir beneficis, crea noves necessitats i, per tant, nous consumidors. La publicitat es un dels grans motors de l’economia perquè la nostra societat és, en gran part, una societat de béns de consum i les empreses necessiten donar a conèixer aquests productes i, per tant, fan grans inversions en publicitat que, en definitiva, acaba pagant el consumidor a través de l’ increment del valor del producte.

 

A més a més, la publicitat busca complir a la nostra societat una sèrie de funcions que són:

4. Funció finançadora: La publicitat és un dels principals mitjans de finançament per a tots els mitjans de comunicació. Aquesta dependència de la publicitat, condiciona en moltes ocasions als propis mitjans: la televisió, es el cas més significatiu però, no podem deixar de costat a la premsa (on es maqueten els textos una vegada es distribueix la publicitat del dia), o la radio.  (és un dels principals mitjans de finançament per a tots els mitjans de comunicació = la publicitat es un dels principals mitjans que permet aconseguir diners a tots els mitjans de comunicació).

5. Funció substitutiva: La publicitat presenta una representació manipulada de la realitat.

Per exemple: un anunci de tabac, mai presentarà la realitat de les conseqüències que pot produir el seu consum, sinó que buscarà plantejar un altre tipus d’associacions com el plaer o l’aventura al fet de fumar.

6. Funció estereotipadora: Tendeix a unificar gustos, hàbits de comportament i de vida. Les investigacions sobre la influència de la publicitat en grups socials concrets, demostra que no només influeix en l’elecció del que es compra sinó també en que tot el grup té la mateixa idea o imatge com a model de la conducta. Es evident que, a més a més de promocionar productes, la publicitat ens ofereix models de vida i referents culturals.

7. Funció desproblematitzadora: El món que ens mostra la publicitat, rarament deixa de ser un món fascinador, sense problemes ni tensions. Ens ofereix la part “bonica” de la vida a la qual podrem accedir gràcies al consum.

8. Funció creativa: Els anuncis publicitaris s’han convertit en una declinació més de la creació artística, especialment a la televisió. Tot i així, no ens hem de deixar atrapar per això, ja que casi sempre tenen amagat un ideal absolutament conservador.

 

Per tot això podem dir que la comunicació publicitària en general es valora en tres nivells:

  • Recepció: Arribar a la audiència correcta perquè tingui un efecte.
  • Comprensió: La manera en que el públic capti el missatge.
  • Impressió: L’impacte que la publicitat deixa en el públic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla