A- A A+

 

 


Iconicitat i abstracció:
 • La iconicitat defineix el valor d'identitat d'allò que està representat a la imatge respecte a la realitat. Així direm que una imatge és purament icònica quan ens mostri un fragment de la realitat tal i com pot aparèixer davant de la nostra visió normal, sota aspectos simples i quotidians. Iconicitat en aquest sentit seria un sinònim de realitat. d'aquesta manera la imatge A seria totalment icònica ja que ens mostra l'ampolla de perfum.
 • El concepte d'abstracció apareix quan allò que està representat es mostra diferent a la visió ordinària de la realitat i està alterat per un punt de vista o una òptica diferent a la de la nostra visió natural o distorsionat per altres factors com ara la fragmentació, el color, la llum o la perspectiva. d'aquesta manera la imatge B entraria dins del concepte de abstracció, ja que de la escorça d'un arbre en surt el pot de perfum.
Denotació i connotació:
 • Els elements denotatius són aquells explícits que ens ofereix la imatge en la seva lectura literal, mentre que els elements connotatius són aquells missatges no explícits que apareixen en la lectura complexa de la imatge i que responen a la interpretació que realitza l'espectador. (Així, tant una imatge com l'altra tenen elements denotatius i connotatius. A la imatge A l'element denotatiu és un pot de vidre amb un tap de metall; a la imatge B els elements denotatius serien l'escorça i el dibuix de l'ampolla de perfum per sobre.)
A la lectura connotativa es poden fer múltiples interpretacions, tantes com a espectadors.
 1. Una de les possibles lectures connotatives de la imatge A seria associar la bellesa del pot amb estil i modernitat, i un altre associar-la a sofisticació i elegància.
 2. Una de les possibles lectures connotatives de la imatge B seria associar la natura del arbre amb una fragància natural i salvatge, i una altra seria associar-la amb senzillesa i informalitat.
Simplicitat i complexitat: La quantitat d'elements que conformen una imatge, la seva estructura i la seva composició, determinen els conceptes de simplicitat i complexitat. Des del punt de vista de la percepció visual la inclusió de més de quatre elements que difereixin en color, forma o textura no permeten observar la imatge d'una sola mirada i en aquest sentit direm que una imatge té una percepció complexa.
Les dues imatges responen a la definició de simplicitat, atès que inclouen prou elements per ser percebuts i decodificats en una sola mirada, tot i que la imatge B seria més complexa atès que ofereix més elements en incloure més formes i textures. 

Originalitat i redundància:
 • Una imatge pot ser considerada original quan és capaç de transmetre un missatge més o menys complex a través de mecanismes perfectament reconeixedors però instaurant paràmetres nous.
 • En canvi direm que una imatge és redundant quan la seva representació o significat repeteixi patrons o models ja establerts i acceptats.
 1. D'aquesta manera la imatge A seria clarament redundant, ja que repeteix un esquema utilitzat moltes vagades i durant molt temps per aquest tipus de publicitat que vol vendre productes de cosmètica: destacar l'ampolla de perfum i lluir el seu disseny.
 2. En canvi la imatge B és una imatge original, no redundant, atès que juga amb elements poc habituals per recrear l'ampolla de perfum sobre un arbre i s'allunya dels estereotips establerts.

Valors formals: estem davant de dues fotografies d' estudi que pertanyen al camp de la publicitat i que per tant obeeixen a les regles bàsiques de la construcció del missatge publicitari: els protagonistes són els envasos de dos colònies o perfums per a home, mostrats de manera radicalment diferents, tot i que el disseny formal dels anuncis respon a trets similars: preponderància de la imatge, verticalitat i gairebé absència de text al marge del propi nom de la marca i del perfum.

Estètics:

 • La imatge A recorre a una fotografia realista amb absència de recursos de postproducció que pretén mostrar d'una manera sòbria allò que vol vendre, el perfum i el concepte de estil i elegància associats a la marca. Les games de grisos són brillants i creen en l'espectador una sensació de luxe i exclusivitat, remarcat per l'argolla, similar a una joia que corona l'envàs.
 • La imatge B recorre a un fotomuntatge que inclou un grafisme sobre la fotografia real de l'escorça d'un arbre, on un traç aparentment simple de tinta negra dibuixa la silueta de l'ampolla sense més guarniments. Les games de grisos són més fosques remarcant el concepte de naturalitat i poc artifici.


Significat:

 • La imatge A ens vol transmetre el missatge que associa la marca al luxe i l'exclusivitat a un producte car que per tant serà un regal valuós i al qual no tothom hi té accés. L'anunci no amaga res, ans al contrari ho ensenya tot per que el comprador sàpiga exactament a què pot aspirar. 
 • La imatge B no vol mostrar, sinó suggerir, ja que no recorre a la imatge real de l'ampolla sinó a una representació gràfica que vol transmetre el missatge de que la bellesa també es pot trobar en la imperfecció, com en l'escorça del arbre, en les arrugues de la roba del home o en la naturalitat en front de l'artifici.

 

Joomla templates by a4joomla