A- A A+


3.1. Analitzeu de forma clara la imatge proposada considerant els valors formals (enquadrament, plans, angle de presa, organització dels elements, recorreguts visuals, textures, línies, llum, valoració cromàtica).

3.2. Analitzeu de forma clara la imatge proposada considerant els valors estètics (expliqueu detalladament les eines i els procediments que pot haver utilitzat l'autor per a crear aquesta fotografia, i justifiqueu el vostre raonament.

3.3. Analitzeu de forma clara la imatge proposada considerant els valors de significat
 • (lectura objectiva i subjectiva).


  important! abans de començar analitzeu bé el peu de foto!
  Publicitat impresa per promocionar la marca de roba ADIDAS. Forma part de la campanya global “IMPOSSIBLE IS NOTHING”.

  Hi podem distingir el text "Another jump TOGETHER WE SOAR"
  Es tracta d’un treball produït el juliol de 2008 per l’agència "TBWA\Hong Kong" per a la marca Adidas per a les Olimpíades de Beijing ’08,.         Ens trobem davant una imatge amb un enquadrament horitzontal, que ens mostra la imatges d’un entrenament nocturn d’una saltadora en un estadi a partir d’un pla general, amb una angulació frontal que ens mostra la slatadora de perxa de perfil.

         organització dels elements que composen la imatge i textures; la imatge la formen quatre elements: el cel, la pista, les grades i el corredor. El cel, la pista i les grades conformen el fons de la imatge. Són, de fet, el marc on vola la imatge de l'atleta. El corredor esdevé un personatgedotat de multiplicitat de cames i braços, que aparentment semblen pròpies d’una imatge obtinguda amb una baixa velocitat d’obturació però que, si s’observa amb detall, postren les cames de diferents tipologies de persones, com si d’una metàfora visual de còmic es tractés. El corredor esdevé l’objectiu de tota l’acció i de tota la força continguda i congelada en l’instant captat del moviment del salt.

         Entre les línies principals de la composició podem assenyalar la preponderància de les línies horitzontals: aquestes només són trencades per la diagonal que dibuixa el la  saltadora i la perxa amb el seu gest (d'especial importància són les línies diagonals, que actuen com a ponts i vincles de la composició marcant sentits direccionals.). En aquest sentit podem dir que totes elles marquen la direcció de lectura dins de la composició, fent que l'espectador efectuï un recorregut visual predeterminat d’esquerra a dreta (finalitzant en l'slogan de la imatge publicitària, on el text reforça la imatge i el missatge publicitari).

      un possible ordre de lectura basat en la llei de terços ens portaria a destacar la figura de la saltadora fins a un dels punts de major pes visual que podem identificar com el cos de la noia  i els seu braços i seves cames en acció o “aparent moviment”.

      Un altre ordre de lectura també correcte estaria basat en la divisió en tres franges horitzontals: en la franja central recauria tot el pes visual d’una lectura tant vàlida d’esquerra a dreta.

      Una llum artificial i zenital sembla il·luminar el corredor, malgrat que no es projecta cap ombra sobre la pista. El fet que la imatge simuli un instant del capvespre permet que la llum que il·lumina el corredor permeti destacar el calçat del corredor (amb un fort contrast entre negre i blan) on podem detectar els elements propis i característics de la marca de roba (que coincideixien amb els del logotip).

      valoració cromàtica; l’autor de la fotografia fa un ús del contrast per a destacar els elements que vol promocionar. Es produeix en la combinació de diversos tons cromàtics (blaus, grisos, vermells) que contrasten amb el contrast de clar-fosc de la roba del corredor hi ha un o diversos • Ens trobem davant una imatge amb un enquadrament horitzontal, que ens mostra la imatges d’un entrenament nocturn d’una saltadora en un estadi a partir d’un pla general, amb una angulació frontal que ens mostra la slatadora de perxa de perfil.

  • Pel que fa a l’organització dels elements que composen la imatge i textures podem dir que la imatge la formen quatre elements: el cel, la pista, les grades i el corredor. El cel, la pista i les grades conformen el fons de la imatge. Són, de fet, el marc on vola la imatge de l'atleta. El corredor esdevé un personatge, dotat de multiplicitat de cames i braços, que aparentment semblen pròpies d’una imatge obtinguda amb una baixa velocitat d’obturació però que, si s’observa amb detall, postren les cames de diferents tipologies de persones, com si d’una metàfora visual de còmic es tractés. El corredor esdevé l’objectiu de tota l’acció i de tota la força continguda i congelada en l’instant captat del moviment del salt.
  (Tanmateix, a banda de la figura retòrica i la metàfora que comentarem el la lectura subjectiva, podem fer esment a al imatge múltiple pròpia del còmic, recurs que serveix per dotar de moviment i dinamisme la imatge i que trenca l’estaticitat del la imatge fixa)

  • Entre les línies principals de la composició podem assenyalar la preponderància de les línies horitzontals: aquestes només són trencades per la diagonal que dibuixa el la saltadora i la perxa amb el seu gest (d'especial importància són les línies diagonals, que actuen com a ponts i vincles de la composició marcant sentits direccionals.). En aquest sentit podem dir que totes elles marquen la direcció de lectura dins de la composició, fent que l'espectador efectuï un recorregut visual predeterminat d’esquerra a dreta (finalitzant en l'eslogan de la imatge publicitària, on el text reforça la imatge i el missatge publicitari).

  • un possible ordre de lectura basat en la llei de terços ens portaria a destacar la figura de la saltadora fins a un dels punts de major pes visual que podem identificar com el cos de la noia i els seu braços i seves cames en acció o “aparent moviment”.

  • Un altre ordre de lectura també correcte estaria basat en la divisió en tres franges horitzontals: en la franja central recauria tot el pes visual d’una lectura tant vàlida d’esquerra a dreta

 • • Una llum artificial i zenital sembla il•luminar el corredor, malgrat que no es projecta cap ombra sobre la pista. El fet que la imatge simuli un instant del capvespre permet que la llum que il•lumina el corredor permeti destacar el calçat del corredor (amb un fort contrast entre negre i blanc) on podem detectar els elements propis i característics de la marca de roba (que coincideixen amb els del logotip).

  • valoració cromàtica; l’autor de la fotografia fa un ús del contrast per a destacar els elements que vol promocionar. Es produeix en la combinació de diversos tons cromàtics (blaus, grisos, vermells) que contrasten amb el contrast de clar-fosc de la roba del corredor hi ha un o diversos colors més aproximats al blanc i un o diversos colors més propers al negre. La manca de llum provoca que no hi hagi tonalitat massa vives o saturades i que destaqui, per contrast, el color blanc que permetent destacar els símbols propis de la marca.
  ________________________________________
 • Es tracta d’un muntatge digital. El muntatge de l’escena es crea juxtaposant elements reals, prèviament fotografiats mitjançant l’ajuda de programes informàtics de retoc de la imatge fotogràfica, com ara els més habituals photoshop o paintshop-pro.
  El resultat és una imatge formada per components verídics però que ens mostren una escena totalment fictícia i que contradiu les lleis físiques. La fotografia juga amb un símbol visual propi del còmic.
 • Tanmateix podem destacar la inclusió dels elements propis de la imatge publicitària (eslògan, logotip, marca) amb una acurada sensibilitat per l’estètica i la composició. L’eslògan forma part de la mateixa pista d’atletisme, cosa que converteix el corredor en un receptor més del missatge de la campanya. Podem parlar d’una preponderància de la imatge (rel. Quantitativa) i una relació de simbiosi, on el text amplia i complementa el significat d’una imatge que ja és força suggeridora en tots els seus elements.
 • ________________________________________
  La manipulació/retoc digital ens mostra un element totalment irreal com són aquesta multiplicitat de cames; aquestes aporten el significat simbòlic de la fotografia.
  Si fem una lectura connotativa podem comentar diverses coses: ens trobem davant d’una composició que ens remet, en certa forma, a un corredor que simbolitza tota la força i il•lusió de la gent i seguidors d’un país (com diu l’eslògan: junts ens elevem) davant les proves olímpiques. I a la vegada posa de relleu que tot corredor pot emmirallar-se en el corredor i el seu afany de superació. No hi ha res impossible amb esforç i dedicació.
  colors més aproximats al blanc i un o diversos colors més propers al negre. La manca de llum provoca que no hi hagi tonalitat massa vives o saturades i que destaqui, per contrast, el color blanc que perment destacar els símbols propis de la marca.Es tracta d’un muntatge digital. El muntatge de l’escena es crea juxtaposant elements reals, prèviament fotografiats mitjançant l’ajuda de programes informàtics de retoc de la imatge fotogràfica, com ara els més habituals photoshop o paintshop-pro. 
El resultat és una imatge formada per components verídics però que ens mostren una escena totalment fictícia i que contradiu les lleis físiques. La fotografia juga amb un símbol visual propi del còmic;

La manipulació digital ens mostra un element totalment irreal com són aquesta multiplicitat de cames; aquestes aporten el significat simbòlic de la fotografia.
Si fem una lectura connotativa podem comentar diverses coses: ens trobem davant d’una composició que ens remet, en certa forma, a un corredor que simbolitza tota la força i il·lusió de la gent i seguidors d’un país (com diu l’eslògan: junts ens elevem) davant les proves olímpiques. I a la vegada posa de relleu que tot corredor pot emmirallar-se en el corredor i el seu afany de superació. No hi ha res impossible amb esforç i dedicació.ELEMENTS APORTATS PELS ALUMNES: 
AIRE, TENSIÓ I MOVIMENT, LÍNIES EXPLÍCITES I IMPLÍCITES, COMPLEXA, POLISÈMICA
Joomla templates by a4joomla