A- A A+
1. Lectura objectiva o denotativa. (Descripció del que es veu)
Descripció dels personatges, situacions: On som?
En aquest cas, podem parlar d'una cafeteria o lloc de relax, en un pis elevat d'una ciutat més o menys gran, com ara Madrid, amb uns finestrals descomunals que ens ofereixen unes vistes del cel gairebé serè en horari diürn i dels edificis de la ciutat.
Qui són els personatges?
Podem suposar que aquí es reuneixin personatges d'una edat mitjana compresa entre els vint i els quaranta, aproximadament, que s'exemplifica amb un noi, que està sol, i una noia aparentment acompanyada encara que no ens mostra de qui, en actitud relaxada.
Com estan vestits?
Ell porta posat uns pantalons fosc amb jersei obert, amb camisa blanca a ratlles i corbata negra; més porta ulleres; ella, un vestit blau i una jaqueta blanca de punt botonada.
Quins objectes hi ha i com estan distribuïts?
En l'escena principal, figuren tres taules amb tasses de cafè i cadires al voltant. Una en un primer pla; una altra en un segon, on hi ha el noi subjectant un llibre obert a l'esquerra, i una tercera, en el costat oposat, on trobem a la noia.
El fons d'aquesta escena es completa amb un paisatge d'edificis, on destaca una tanca publicitària que s'emmarca clarament en quadrats concèntrics accentuats per les línies de la perspectiva frontal on hi ha representades dues mans aproximant.
On és el producte que s'anuncia i per què?
En aquest exemple, no podem parlar que s'anunciï un producte, sinó una marca de productes de tecnologia de telecomunicacions, que se situa en la tanca publicitària, fent referència a l'anunci dins del anunci, dins d'aquesta, a l'angle inferior esquerre.

Descripció denotativa del text:
L'únic text que apareix a l'anunci és: NOKIA. Conecting People (Nokia. Connectant a la gent). La tipografia utilitzada en aquest text és la personalitzada per la marca. Aquesta és de pal sec, en majúscules i negreta de color blau, amb disminució de l'espai entre caràcters. El mateix tipus reduït s'usa per a la frase inferior, centranda amb el nom de la marca:
NOKIA CONECTING PEOPLE

Descripció tècnica:
• Tipus de fotografia: És una fotografia en color impresa en quadricromia sobre paper setinat.
• Tècnica de manipulació: La imatge està formada pel muntatge de tres fotografies, com a mínim: l'escena de cafeteria, amb els dos personatges, les taules i altres components, la fotografia de l'anunci publicitari d'una tanca, que és frontal a nosaltres, i que es "col•loca" després dels personatges; la vista d'uns terrats d'una ciutat;
• Format de l'anunci: el format és en vertical.

2. Lectura subjectiva o connotativa. (Descripció subjectiva del representat)
Aspectes connotats del missatge
• Missatge latent de la imatge: el missatge que en podem extreure de la imatge és la unió entre la gent, fent-los una vida sense distàncies. A més, clarament està creant un vincle aparent entre els dos protagonistes, ja sigui aquest anterior a aquest moment, o encara no produït, establint una sensació de complicitat amb nosaltres.
• Missatge del text: el missatge del text "Nokia, connectant a la gent" serveix per centrar el tema en què és Nokia qui ajuda a que es produeixi aquesta relació subjacent a la imatge. Per tant, el text té una funció d'ancoratge, ja que redueix el significat de la imatge, potenciant sense dir res de nou. A més, és un missatge en anglès: "conecting people", de manera que ho fa internacional.

A qui va dirigit el missatge? Gènere. Àmbits. Grups: Per les seves característiques, el missatge que sembla anar dirigit a tots dos gèneres, . Tampoc es restringeix a cap grup, ni es tanca a cap àmbit; si bé l'anunci només pot llegir-se correctament quan l'espectador coneix la marca.

Estereotips: Tampoc es tanca a estereotips, encara que ens parla d'una parella de joves de nivell econòmic i cultural mitjà.

Suggeriments, emocions i valors:
Ens parla d'una doble escena, integrada en una: d'una banda les dues mans unint; de l'altra, el noi i la noia; integrats mitjançant la il•luminació com si d'alguna cosa diví es tractés (creació de l'home de Miquel Àngel a la Capella Sixtina).
Resulta una imatge amb valors tradicionals, de la qual es pot deduir amistat, amor, etc.

Grau d'impacte: compta amb un grau d'impacte elevat, a causa de la relació d'escales que es produeixen en el marc central de l'escena, on s'aprecia un primer anunci de Nokia, en aquest anunci, integrat com a fons entre la parella.

3. Graus de significació de la Imatge
  • Aquesta imatge és clarament icònica. A més, la nitidesa equivalent de tots els plans ens està delatant la manipulació a la qual hem fet esment.
  • És complexa i polisèmica, mentre que no expressa clarament l'objectiu final per al qual s'ha creat, i pot arribar a determinar significats molt diversos.
  • Resulta bastant original i connotativa, per tot el que s'ha dit.


4. Característiques bàsiques de la Imatge
Elements d'estructura:
Enquadrament:
L'enquadrament és frontal i general.
Composició
  • En aquest anunci trobem una perspectiva frontal estructurada a partir dels dos eixos principals vertical i horitzontal. La vertical divideix la composició en dues parts simètriques ocupades cadascuna per un dels dos personatges. L'eix horitzontal uneix els dos personatges pels seus caps seguint la línia direccional que assenyalen les dues mans del fons.
  • Dins d'aquesta horitzontal la jerarquització s'estableix a partir de la figura de l'home, des d'on es dirigeix la mirada cap a l'altra zona de simetria, on es troba la dona, propera a la qual hi ha la marca (NOKIA).

Plans i angle de la presa
L'escena es recull en un pla general de conjunt.
L'angle de la presa és clarament frontal i desplaçat, gairebé imperceptiblement, cap a la dreta.

CONCLUSIÓ
L'absència de text en l'anunci fa que la presència quasi exclusiva d'imatge contingui tot el valor del missatge publicitari que resumeix en el seu significat d'unir a la gent, que sigui consumidor d'aquesta marca fent ús d'una manipulació d'imatges que en el seu conjunt volen semblar una imatge espontània. Aquest efecte està potenciat per la presència en primer terme de la taula i per la disposició en vertical de l'anunci.
Joomla templates by a4joomla