La pràctica té dues parts:

PRIMERA PART:
Analitzeu els còmics o històries gràfiques triat i identifiqueu els conceptes treballtats als punts següents. Amb el vostre mòbil fotografieu els elements detectats. En cas que no trobeu algun elment haureu de cercar-lo i adjuntar-lo (no empreu imatges treballades a classe).
A partir de les imatges elaboreu la vostra presentació en PREZI.
No oblideu adjuntar les definicions dels conceptes pertinents.

CÒMIC I MUNTATGE
CÒMIC I ENQUADRAMENTS
CÒMIC I PERSPECTIVES
CÒMIC I VINYETES
CÒMIC I GLOBUS (FUMETS)
CÒMIC I TIPOGRAFIA
CÒMIC I ONOMATOPEIES
CÒMICS I CARTUTXOS
CÒMIC I METÀFORES VISUALS / IDEOGRAMES
CÒMIC I DISTORSIÓ DE LA REALITAT
CÒMIC I MOVIMENT
CÒMIC I GIRS DIRIGITS AL LECTOR
CÒMIC I ESTEREOTIPS

SEGONA PART: REALITZACIÓ D’UNA HISTORIETA

Una vegada analitzats i treballats tots els recursos i característiques del còmic cal que realitzeu una planxa d'un mínim de 14 vinyetes on apareguin TOTS els recursos treballats. La dificultat de la pràctica rau en encabir-los de la manera més harmònica possible.
La dvostra feina pot basar-se, si voleu, en algun dels estils treballats o que heu vist en els còmics o novel·les gràfiques que heu analitzat-comprat.

 • Una correcta posada en escena. Raccord.
 • Elecció de tipologia de vinyeta i ús de vinyetes diferents: vores, sense vores, amb diversitat de mides i formes.
 • Incloure un exemple de split-panel.
 • ús intencionat de diferents tipus de plans/enquadraments.
 • ús intencionat de diferents tipus d'angulacions segons la seva càrrega dramàtica (cal saber dibuixar un picat i un contrapicat)
 • ús de diferents tipologies de globus i deltes invertits segons la seva significació.
 • ús del cartutx.
 • Ús de l'ORTOTIPOGRAFIA amb finalitats concretes.
 • ús d'ideogrames, metàfora visual i estereotips.
 • línies cinètiques.
 • onomatopeies

Heu d’incloure com a mínim un pla de detall, un primer pla, un pla general, un pla zenital i un pla contrapicat.


 

 • Adequació als requisits demanats a l'exercici.
 • Originalitat de la proposta i grau de dificultat.
 • La qualitat final del treball proposat; destacant els conceptes principals dels diferents apartats treballats en el còmic (text, fumets, recursos del còmic).  
 • Puntualitat en l’entrega.
Joomla templates by a4joomla