A- A A+

ANÀLISI DE PROGRAMES TELEVISIUS

OBJECTIU: analitzar les característiques dels diferents gèneres televisius i els mitjans tècnics i humans que es necessiten per a realitzar un programa de televisió.

Elaboreu un esquema amb els principals departaments tècnics i equips humans que es necessiten per a realitzar un programa de televisió. Heu de basar-vos en el visionat de l’audiovisual “Una visita guiada a la televisió”.

A partir de l'esquema que heu realitzat a classe elaboreu un mapa conceptual amb els diferents departaments, espais i professionals que intervenen en una televisió local i les seves funcions.

Empreu diferents colors i caixetins per agrupar-los, interrelacioneu-los i procureu donar una visió global dels professionals que intervenen en la televisió.

FEU SERVIR L'APLICACIÓ coogle A LA QUE PODEU ACCEDIR MITJANÇANT EL VOSTRE CORREU DE L'ASSIGNATURA.

IMPRIMIU EL VOSTRE ESQUEMA. CAL QUE CONTINGUI ELS PROFESSIONALS, ESPAIS I VOCABULARI ESPECÍFIC RELACIONAT AMB LA TELEVISIÓ. Recordeu que els conceptes han d'estar units per els connectors o paraules pont que ajudin a la comprensió del vostre esquema.


Joomla templates by a4joomla