A- A A+
La metàfora consisteix a traslladar el sentit estricte a un altre de figurat, en virtut d'una comparació tàcita. És a dir, implica una substitució basada en una comparació de dos objectes que guarden alguna relació de semblança. Aquest fenomen ha estat adoptat pel còmic causa de la gran varietat de possibilitats expressives que ofereix. Algunes de les situacions metafòriques més comuns són:Amor. Es representa sempre amb un o diversos cors al voltant del subjecte afectat per l'enamorament, sovint emfatitzats amb línies expressives o travessat per una fletxa. De vegades també apareix el desamor, simbolitzat amb un cor trencat o partit.
Sorpresa. Representat mitjançant determinades reaccions facials i un signe d'exclamació dins d'un entrepà.
Diners. Símbol del dòlar, sacs, bitllets amb ales. Una variant d'aquest element són els diners que vola, emprada quan un personatge es veu arruïnat.
Dolor. Estrelles sobre o al voltant del personatge colpejat.
Idea brillant. Es presenta com una bombeta encesa sobre el cap del personatge en qüestió. De vegades, irònicament, es representa al personatge amb altres mètodes d'il·luminació com espelmes o llums d'oli:
Música o xiulets. Per als xiulets se sol recórrer a les notes musicals, especialment a les corxeres, ja sigui una sola o un grup de dos, dins d'un entrepà. Quan es tracta de música, es representa un conjunt de notes musicals diferents dins de línies d'expressió que indiquen la procedència del so.
Pèrdua del coneixement. Es representa mitjançant un o diversos ocellets volant al voltant del cap del personatge.
Perplexitat.
Sorpresa i incertesa. Expressades sovint amb un signe d'interrogació (el de tancament, per influència de l'anglès) dins d'un entrepà.
Somni. El somni es representa amb la lletra z situada repetidament sobre el cap del adormit, i en altres ocasions se sol emprar una serra tallant un tronc, a causa de l'expressió metafòrica dormir com un tronc.


Joomla templates by a4joomla