A- A A+

Per a realitzar aquesta practica cal portar l'storyboard de la vostra part (s'entregarà en format paper en el mateix moment). La gravació s'ha de correspondre amb la idea preconcebuda. Caldrà dur tots els elements necessaris per a la vostra peça audiovisual. 

En aquest sentit cal que llegiu molt atentament els consells següents:

  1. Presentem una activitat pràctica que us ajudarà a comprendre millor tots aquells conceptes que hem anat desenvolupant al llarg del tema.
  2. Es tracta d'un treball que s'ha de realitzar en petit grup; per tant, cal que us organitzeu en grups i que cada membre del grup assoleixi la feina per a la qual es veu més disposat.          
  3. És important tenir en compte els consells pràctics que apareixen en cada una de les activitats.


Orientacions per a la producció d'aquest exercici:
Hi ha un aspecte que no s'ha d'oblidar en tota bona pràctica audiovisual, i és la planificació general de l'activitat. Aquesta panificació passa per tres etapes: abans, durant i després de la producció. Per produir una peça audiovisual del tipus que sigui, normalment cal seguir aquestes etapes. S'avaluarà durant l'activitat per veure el vostre grau d'assoliment dels aspectes treballats...

Abans de la producció: PREPRODUCCIÓ:
Què farem.
Quins recursos tenim.
Guionització.
Planificació del material.
Distribució de les tasques.
Calendari.
Pla de gravació.

Durant la producció: PRODUCCIÓ
Normes bàsiques:
La gravació.
Els moviments de càmera.
La llum.
La continuïtat.
L'àudio ( en aquest cas recordeu que la peça només comptarà amb l'audio de la cançó que sona en el video de mostra)
La separació de plans.
La gravació sense trípode.

Després de la producció: POSTPRODUCCIÓ 
Editem Per unió/Per inserció. Una vegada gravada la vostra part des dels ipads podreu enviar la vostra peça a la vostra adreça de correu de l'assignatura per a poder-la editar.
Sonoritzem
Posar música


 

Joomla templates by a4joomla