2.1.Es valorarà la capacitat d’anàlisi visual de la imatge proporcionada i la corresponent argumentació. És previsible que l’alumne o l’alumna no podrà desenvolupar – o ho farà d’una manera hipotètica o intuïtiva- els aspectes que no es puguin deduir l’anàlisi purament visual o dels quals no se li proporciona informació. Es valorarà molt positivament la utilització acurada de terminologia pròpia de la matèria, encara que l’anàlisi no sigui del tot precís.

A tall de referència i context:

Amb el títol Peret, Colita va realitzar un dels seus retrats d’artistes i intel·lectuals que al llarg dels anys 60 i sobretot en el context de la Gauche Divine, van suposar la seva marca artística i estilística personal. En aquest cas el retratat no és un intel·lectual d’esquerres sinó un artista vinculat amb la rumba barcelonina.

Elements formals: La imatge ens mostra un pla general que col·loca Peret en un primer terme. Es tracta d’una fotografia que barreja elements naturalistes amb característiques d’estudi, ja que el protagonista del retrat, evidentment, està posant en una postura fins i tot forçada, i manté una actitud artificial.

L’escenari, però, no és un estudi, ni un marc artificial, sinó un entorn del tot natural relacionat amb la pròpia essència personal i artística del retratat, com pot ser un bar qualsevol dels qui li podien servir d’escenari en alguna improvisada actuació.

Valors estètics:

L’ampolla de vi, una mica buida, sobre la taula centra la imatge
La llum que entra a raig per la finestra de la dreta té un paper predominant ja que, aparentment, il·lumina tota l’escena i destaca sobretot el rostre de Peret i la seva guitarra, donant la major importància al personatge i situant-lo en el seu context artístic.
Tot i la calculada posada en escena la mirada de Peret en direcció a un element situat fora de camp, a l’esquerra de la imatge, contribueix a reforçar l’aparença casual de la imatge retratada. La resta d’elements de la imatge es mantenen en una forçada penombra que destaca encara més la figura del propi Peret.

Valors de significat:
Amb aquesta fotografia l’autora va voler fer un retrat marcadament formal d’un cantant de rumba emfatitzant les contradiccions entre la condició i l’origen del cantant i el seu estil definits per:

  • l’escenari triat,
  • i la solemnitat del moment del retrat, remarcat per la roba, la composició i la il·luminació de l’escena.

2.2. La lectura connotativa d’una imatge és la lectura de la significació subjectiva que una imatge provoca al seu receptor, i depèn de les diferents experiències personals i culturals de cada persona. La diferència entre l’anàlisi connotativa i l’anàlisi denotativa d’una imatge consisteix en que l’anàlisi connotativa ens ofereix el significat subjectiu de la imatge mentre que l’anàlisi denotativa dóna el significat objectiu.

Tot i que els exemples poden ser molt diversos i amb moltes opcions possibles, per poder ser valorats han de coincidir amb les correctes definicions dels conceptes denotatiu i connotatiu, i han de ser coherents en la seva exposició i raonament. 2.3. El collage en fotografia és una imatge fotogràfica formada a partir d’altres fotografies retallades i muntades sobre un suport comú. L’ús del collage fotogràfic serà, en combinació o no amb la tipografia, molt estès pels avantguardistes russos i els dadaistes

El fotomuntatge és una tècnica consistent en combinar imatges fotogràfiques o bé a través de l’exposició múltiple durant el positivat o bé a través de mètodes digitals. L'ús del fotomuntatge va ser en els inicis de la fotografia la principal forma de creació artística dels fotògrafs que volien anar més enllà del retrat naturalista de la realitat.

Joomla templates by a4joomla