Es valorarà la capacitat d'anàlisi visual de la imatge proporcionada i la corresponent argumentació. Es previsible que el alumne o alumna no podrà desenvolupar – o ho farà d'una manera hipotètica o intuïtiva- els aspectes que no es puguin deduir d'un anàlisi purament visual o dels quals no se li proporciona informació. Cal pressuposar també que l'alumnat d'aquesta matèria pot no haver tingut una formació sistemàtica o completa sobre la Història de la Fotografia. Es valorarà molt positivament l'abundant utilització de terminologia pròpia de la matèria i parcialment, encara que l'anàlisi no sigui del tot precís.1. A tall de referència i context:
Composició: estem davant d'una composició poc natural en la que la part central de tota l'obra són els dits encreuats que simulen pedretes. Les pedres de la part inferior i el cel buit de núvols a la superior serveixen de marc per aquest cos que mostra la seva nuesa.

Enquadrament: la simplicitat de l'objecte fotografiat ens porta a observar un únic pla de lectura que atrapa i transporta la mirada de l'espectador cap al mur dels dits. L'objecte retratat està en primer primeríssim pla i ocupa gairebé la totalitat de la imatge fet que augmenta el seu poder d'abstracció i evocació.

Textures: en contrast amb el cel que està absolutament net la càrrega de textura recau en els dits i les pedres que es confonen entre ells, cadascuna diferent però dins d'un conjunt homogeni.

Il·luminació: també aquí s'imposa la naturalitat, atès que es tracta d'una imatge presa aprofitant la llum natural, sense il·luminació artificial, aprofitant un moment del dia en la que la posició del sol permetés l'efecte visual en el que els dits es confonguin amb les pedres.


2.
  • Es tracta d'una fotografia analògica. La imatge està captada en un escenari natural i no ha sofert cap tipus de modificació ni procés de fotomuntatge. 
  • Es evident que hi va haver una posada en escena prèvia, per tal de evidenciar el moment en el que la llum fa confondre els dits amb les pedres, però no hi ha cap il·luminació artificial. 
  • La preparació prèvia es limita a la posició dels dits i a la configuració de l'enquadrament buscat per l'artista sense que intervingui cap element decoratiu o d'atrezzo artificial, com ara decorats o vestits. 
  • Tampoc no hi ha cap mena de manipulació posterior a la presa de la fotografia com ara un fotomuntatge o alteració del negatiu en laboratori. 
  • Segurament l'autor vol fugir de qualsevol artifici i destacar l'aspecte naturalista de la seva fotografia. 
  • El poder evocador de la imatge recau dons, no en posades en escenes artificioses ni en manipulacions al laboratori de revelat, sinó en la tria d'una imatge suggeridora i d'un punt de vista arriscat
Joomla templates by a4joomla