A- A A+

® ACTIVITATS LECTURA IMATGES (IMATGE T1/T2)

 


Analitzeu aquesta imatge, en un mínim de cent cinquanta paraules, desenvolupant els aspectes següents:
 • l’estructura dels elements que componen la imatge;
 • la valoració cromàtica;
 • les textures.


Les redaccions poden ser molt diverses, per això es valorarà en la resposta la bona estructuració i exposició de les idees bàsiques i la capacitat de desenvolupament d’un discurs narratiu clar i sintètic en referència a l’anàlisi de la imatge. Dins de la valoració de la competència d’analitzar visualment la imatge, s’avaluarà positivament l’abundant utilització de terminologia pròpia de la matèria i la comprensió d’allò que es demana.
Els conceptes mínims que han d’estar presents a la redacció són:

 • Estructura dels elements que componen la imatge: es tracta d’una estructura totalment clàssica en què el fotògraf situa l’element principal que vol destacar just al centre de la imatge, on recau tot el pes visual.
 • Valoració cromàtica: es tracta d’una fotografia en blanc i negre que fa servir aquesta gamma cromàtica expressament. Optar pel blanc i negre l’any 2013 indica una voluntat creativa clara. La gamma de grisos permet establir diversos nivells de comprensió, en què destaquen els dits indefinits en el seu moviment constant.
 • Textures: estem davant una textura granulada creada expressament per l’artista com a homenatge al moviment avantguardista del fotodinamisme futurista. Podrien destacar bàsicament dues textures a la fotografia: la primera textura destacable seria la de la mà borrosa i indefinida, en moviment constant, que representa a la vegada l’instant i la velocitat contínua, fet que contrasta vivament amb la quietud total del fons; la segona textura seria la superfície plana del fons, el que és definit per l’absència de llum, on el color completament negre envolta la mà.

Analitzeu aquesta imatge, en un mínim de cent cinquanta paraules, desenvolupant els aspectes següents:
 • l’estructura dels elements que componen la imatge;
 • la valoració cromàtica;
 • les textures.


En un mínim de cent cinquanta paraules, identifiqueu el tipus de pla i l’angle utilitzats en la fotografia i comenteu el valor expressiu que transmeten

Les redaccions poden ser molt diverses, per això es valorarà en la resposta la bona estructuració i exposició de les idees bàsiques i la capacitat de desenvolupament d’un discurs narratiu clar i sintètic en referència a l’anàlisi de la imatge. Dins de la valoració de la competència d’analitzar visualment la imatge, s’avaluarà positivament l’abundant utilització de terminologia pròpia de la matèria i la comprensió d’allò que es demana.


1.Analitzeu aquesta imatge, en un mínim de cent cinquanta paraules, desenvolupant els aspectes següents:
 • l’estructura dels elements que componen la imatge;
 • la valoració cromàtica;
 • les textures.

 • 2. Aquesta fotografia va rebre el segon premi en el concurs World Press Photo 2015, en la categoria «General News». En un mínim de cent cinquanta paraules, descriviu les característiques principals del fotoperiodisme

3.Identifiqueu el tipus de pla de la fotografia i digueu-ne el nom. Dibuixeu el mateix pla canviant l’angle de la càmera i digueu com s’anomena.
Transfusion, David LaChapelle, 2015. Font: David LaChapelle [en línia]. <http://www.davidlachapelle.com/series/transfusion>.
Analitzeu aquesta imatge, en un mínim de cent cinquanta paraules, desenvolupant els aspectes següents: l’estructura dels elements que componen la imatge; la valoració cromàtica; les textures. 
FOTOGRAFIA A. Guardia de asalto, Napalm strike, Huynh Cong Ut, 1972.   FOTOGRAFIA B.Agustí Centelles, 1936.

 Analitzeu i compareu les dues fotografies en funció dels valors formals, estètics i de significat.

Joomla templates by a4joomla