A- A A+
Els vostres storyboards seran avaluats de forma individual i en el seu conjunt. Caldrà lliurar-los en un arxivador en format paper en la data acordada. Cal que cada full tingui l'identificador de qui ha realitzat la feina.

Per dibuixar un guió il·lustrat caldrà tenir en compte el següent:
a) Format: la proporció dels dibuixos als guions il·lustrats haurà de ser estàndard (16:9 o 4:3 en TV).
No es tracta d'un còmic; en el cas del còmic les vinyetes modificaran el seu format segons criteris compositius i expressius. 

b) Informació que hauran de tenir per cada pla (si es demana): 

  • Ordre de seqüència i pla.
  • Duració estimada del pla
  • Dibuix (d’acord amb les especificacions generals).
  • Breu descripció. Descripció de l’acció en text.
  • Tipus de pla i angulació.
  • MOVIMENTS DE CÀMERA
  • Informacions complementàries com transicions, efectes diversos, elements sonors, etc.

ATENCIÓ AMB L'EXERCICI QUE TÉ MOLTS MOVIMENTS DE CÀMERA DIVERSOS. CAL REPRESENTAR-LOS CORRECTAMENT.No us oblideu de veure l'enllaç Storyboards  i INDICACIONS STORYBOARD per analizar-ne alguns exemples.En cas de realitzar els dibuixos es suggereixen diferents materials de dibuix de tècniques seques per a la part gràfica com:
-Bolígraf
-Retoladors (nous, no gastats i que no travessin massa el paper)
-Llapis de diversa duresa (alguns de gama tova)
-Ploma estilogràfica
-Retoladors amb punta de pinzell
-Llapis de colors
-Una regla petita i escaires
-Paper de dibuix DIN A4.
No s’ acceptarà l’ús de materials líquids

Utilitzeu les plantilles que trobareu en el document adjunt per a veure diferents tipus de plantilles.Podeu revisar aquest enllaços per veure trucs i fórmules per a fer un storyboard

Joomla templates by a4joomla