A- A A+

En aquesta pràctica us cal realitzar un DIAPORAMA o presentació d’imatges. Les eines tecnològiques que tenim a l’abast ens permeten crear diaporames carregats d’efectes, transicions i efectes visuals (afegir text) o sonors (adjuntar àudio) a la vostra presentació. De ben segur que heu visitat algun museu on has pogut gaudir d'un diaporama projectat en diverses pantalles.

En el nostre cas projectarem sobre una sola pantalla, cosa que us facilita molt la feina. Llegiu una breu explicació a http://ca.wikipedia.org/wiki/Diaporama


ABANS D'INICIAR LA FEINA CAL LLEGIR COMPLETAMENT LA PRÀCTICA:
Les videocreacions són composicions audiovisuals que basant-se generalment en una locució d'àudio o una música predefinida obtenen com a resultat un producte que mostra el tarannà, la ideologia, la forma d'entendre la vida o els costums d'una persona, grup de persones o correntsocial. Dit d'una altra manera, podríem definir una videocreació com una forma d'expressió que faservir els mitjans tecnològics per explicar històries, reflexionar i fer extensiva una forma de pensarentorn d'una realitat actual.

Tot i ser un producte proper al llenguatge del cinema les seves propostes solen aportar una visió diferent d'aquest en tant que solen partir d'una realitat méspropera.Una videocreació és un producte audiovisual de caire completament subjectiu, és a dir, unacomposició a través de la qual l'autor expressa uns sentiments o un punt de vista que no té perquè correspondre forçosament amb cap dels molts que poden existir ni estar en concordança amb allòque pensa la majoria de la població. Les videocreacions són audiovisuals de curta durada que no acostumen a superar els vuit o deuminuts.

La confecció visual es basa principalment en imatges obtingudes a través de tres fonts diferents:imatges enregistrades directament amb la càmera, imatges provinents de fotografies (com en el nostre cas). La generalització de l'ús delsmass mediaa totes les llars i l'aparició de nous i potents canals decomunicació com pot ser Internet ha significat també una sensible popularització en l'ús de lesvideocreacions, especialment a través dels videoclips musicals, els quals, s'han convertit en tot unreferent a l'hora de parlar de molts dels artistes més mediàtics i que més coneixem actualment.

QUÈ I COM HO EXPLIQUEM?
Com a qualsevol altre producte audiovisual, el tema objecte de treball i el target social al qual s'adreçarà la nostra producció són la base des de la qual iniciar la nostra tasca. En funció d'allò que hom vol explicar ho haurem d'encaminar d'una o altra manera imposant a les nostres imatges un ritme adequat a cada cas. Així, haurem de fer un tractament diferenciat de les imatges en funció de què pretenem expressaramb la nostra videocreació.


En el món de la creació tot és possible! Un poema, una cançó o una sensació poden ser una font d'inspiració per crear imatges artístiques. Es tracta que el conjunt d'imatges i de sons resulti agradable i, alhora, ens comuniqui alguna idea, algun sentiment. A partir de les vostres imatges fixes (recordeu el taller de fotografia) i la temàtica triada haureu de generar un producte presentació final.

En el nostre cas cal pensar en diferents aspectes:

  • El públic al qual es dirigirà (alumnes de Batxillerat)
  • El tipus de material que el conforma (FOTOGRAFIES FIXES DE CREACIÓ PRÒPIA)

  • Així doncs realitzeu les fotografies emprant la vostra càmera reflex i seguint les indicacions del post TALLER DE FOTOGRAFIA.
  • Es tracta de lligar tots els exercicis amb la temàtica que heu triat.
  • Naturalment caldrà que us llegiu el tema 2 per familiaritzar-vos amb els mecanismes de la càmera; també podeu fer servir els centenars de tutorials i informació que trobareu a la xarxa.
  • Quan tingueu les fotografies enllestides elaboreu el diaporama (presentació en video), pugeu el vostre treball a youtube i compartiu l'enllaç de youtube i penjeu-lo a al document següent, afegint la informació que demana la graella.
  • Per últim pengeu les vostres imatges a vostre drive en una carpeta amb el nom TALLER DE FOTOGRAFIA (us caldran per quan fem la presentació per veure les especificacions tècniques de cada foto i respondre les preguntes del mestre sobre com han estat realitzades)
  • Recordeu que la vostra presentació ha de comptar amb un títol i una música i text apropiats.
  • Trieu el temps per cada imatge, l’ordre i el tipus de transició entre imatges, el ritme i el tempo que li vulgueu donar, la música que voleu que hi soni. EVITEU ELS AUTOMATISMES DELS PROGRAMES D'EDICIÓ ja que molt sovint les transicions juguen amb els zooms i els fosos i això fa que les imatges no puguin visualitzar correctament.
  • RECORDEU QUE LA MÚSICA DEL TREBALL NO HA DE SER DE LLICÈNCIA OBERTA PER EVITAR QUE US DESPUBLIQUIN EL VIDEO. AQUÍ US DEIXO ALGUNS ENLLAÇOS QUE PODEN SER-VOS ÚTILS.

En aquest exercici es valorarà especialment la part tècnica (assoliment dels requisits fotogràfics exposats) i la part artística (confecció del diaporama). L'objectiu principal és el de familiaritzar-se amb la càmera fotogràfica i el seus mecanismes. Es valorarà l'esforç, l'originalitat i l’excel·lència en les diferents fases del projecte (fotografies, esforç, participació, treball). 

VEGEU ELS ENLLAÇOS DELS PROGRAMES AVIDEMUX I OPENSHOT


VEGEU ELS ENLLAÇOS MÚSICA OPEN SOURCE: 5 bancs per descarregar música de forma gratuïta i lliures de dretsNo oblideu adjuntar l'enllaç final al document de respostes que teniu al drive per a poder realitzar-ne la correcció corresponent i la visualització.


Bona feina.Joomla templates by a4joomla