A- A A+

ACTIVITATS (IMATGE -T2): FOTOGRAFIA I CÀMERA

Dinàmica

Cal llegir amb deteniment l'article següent. Us recomanarà tot un seguit de pautes per utilitzar l'obturador de forma correcta.
Tot seguit caldrà pujar les vostres imatges a la carpeta OBTURACIÓ1 amb el seu identificador (s'avaluarà de forma individual).
Aquí s'hi desaran, com a mínim, 1 fotografia per alumne emprant la tècnica “lightpainting” com les que es detallen a continuació. Aquelles persones que us animeu a fer més fotografies pensant en activitats posteriors que hem comentat a classe teniu la possibiltat de penajar les fotos que cregueu oportunes. Les millors imatges (que tinguin a veure amb l'assignatura o amb l'escola) seran penades a la web de l'assignatura.


Instants fotogràfics. L’obturador

Fotografiar, del grec:  ”photo” (llum) i “grafia” (pintar): Pintar amb la llum.

L’obturador versus la fotografia nocturna

Per poder pintar amb la llum primer haurem de poder controlar al màxim una part imprescindible de la nostra càmera, l’obturador.

L’obturador és un sistema de làmines situades a l’objectiu de la nostra càmera situades just davant del diafragma que determina el temps d’entrada de llum per l’obertura del diafragma. El temps d’obturació es determina, com en el cas del diafragma, en part per les nostres preferències expressives i per diversos factors com:

Condicions lumíniques ambientals

A l’hora de calcular el temps d’obturació haurem de tenir en compte, en primer lloc, la llum ambiental en la que ens trobem, ja que quan més quantitat de llum més ràpid haurem de tancar l’obturador per què les nostres fotografies no quedin sobreexposades. Això farà que la nostra fotografia quedi sense contrast o tot al contrari. Si no comptem amb suficient llum ambiental haurem de mantenir l’obturador més temps obert per tal que passi la màxima llum i no ens quedin subexposades o fosques.

Obertura del diafragma

A l’hora de determinar quin temps hem de mantenir l’obturador obert, dependrà de l’obertura de diafragma que s’hagi escollit tenint en compte que, a una major obertura necessitarem una major velocitat d’obturació i en el cas contrari, a una menor obertura necessitarem una major entrada de llum, i per tant haurem de mantenir-lo obert més estona.

Distancia focal del nostre objectiu

Sense trípode i per obtenir imatges nítides haurem de tenir en compte la distancia focal del nostre objectiu. Quan major és la distancia focal més velocitat d’obturació haurem de fer servir:

15 mm = 1/30

50mm = 1/60 )

Moviment de l’objecte

Per a calcular el temps d’obturació, una altre factor a tenir present és la velocitat i cap a on es dirigeix respecte a la nostra càmera el tema a fotografiar.

Un peató que es dirigeix cap a la nostra càmera 1/30, en diagonal a la nostra càmera 1/60, creuant  1/125

Quan fer servir una velocitat d’obturació ràpida

L’elecció de la velocitat dependrà tant del tema com de la direcció en que es mou l’objecte a fotografiar. Per això quan els objectes estan en moviment hem de fer servir una obturació ràpida per “congelar” la imatge.


I ARA ANEM A PER L'EXERCICI OBTURACIÓ1
Quan fer servir velocitats d’obturació lenta

Un dels efectes creatius més importants que podem obtenir amb aquest tipus d’obturació és el denominat “lightpainting”. Aquest efecte s’aconsegueix utilitzant una velocitat d’obturació lenta que ens permet plasmar el moviment d’una font d’il·luminació en un lloc poc il·luminat i obtenir esteles o inscripcions lluminoses.

 


Per a la pràctica realitzada amb els alumnes es va fer servir una sala a les fosques, llanternes de diversos colors, trípode o algun elements per poder subjectar o recolzar la càmera.

Autors recomanats : http://www.blogdelfotografo.com/consejos-fotografia-lightpainting/”.

Cal llegir amb deteniment l'article següent. Tot seguit caldrà realitzar FOTOGRAFIES amb PROFUNDITATS DE CAMP DIFERENTS emprant diferents diafragmes, de tal manera que exemplifiquin les explicacions que es detallen a continuació; tot seguit heu de penjar-les amb el vostre identificador a la carpeta DIAFRAGMA (a la subcarpeta corresponent)
Podeu prendre de referència les imatges dels exemples. També podeu observar els autors que es citen per tal d'agafar idees. De tot plegat caldrà saber explicar la realització de cada exercici i la tècnica fotogràfica que heu seguit. 
Per a les fotografies realitzades es recomana als alumnes utilitzar: trípode i objectes quotidians.


Instants fotogràfics. El diafragma

” Tot succeeix en un breu instant de temps, el temps que el diafragma està obert i deixa passar la llum”

Quan varem pensar en aquest taller varem pensar en aquest breus moments i totes les seves possibilitats creatives, però també en la seva vessant tècnica que es imprescindible alhora de poder controlar la nostra escena i en aquells autors (Arnold Newman, Diane Arbus, Richard Averdon, Eugene Smhit, Man Ray, Ernest Hess, etc.) que són referència i que ens poden aportar noves visions creatives.


Intoducció: retrat versus diafragma

Què és, on està situat i per a què serveix aquesta part de la nostra càmera i la seva vinculació amb el retrat.

El diafragma és una mena d’iris de làmines metàl·liques situat al nostre objectiu que controla la quantitat de llum que passa fins al sensor, alhora, la seva obertura també influeix en el percentatge de la imatge que apareix nítida.

L’obertura del diafragma es calcula en base als números f o punts de diafragma sent una obertura gran un f1,4 i una obertura més petita un f22, això pot semblar estrany però els números f equivalen a una fracció de la distancia focal de la lent. L’obertura màxima d’un objectiu és el stop zero i per reduir la seva circumferència haurem de dividir el seu diàmetre per l’arrel quadrada de 2, això explica que com major és el número menor és la seva obertura.

L’ús d’una major o menor obertura de diafragma afectarà a la zona nítida i difuminada de les nostres fotografies, o dit d’una altra manera, es donarà la profunditat de camp de la imatge.

 

A la fotografia de retrat la profunditat de camp ens ajudarà a situar d’una manera més fàcil el centre d’ interès de la instantània però també per aconseguir-la intervenen altres factors com:

La llum ambiental

que farà que obrim o tanquem la obertura per deixar passar més o menys llum. Retrat d’interior o retrat d’exterior.

L’enfoc selectiu

o punt de la imatge que volem donar el protagonisme per aconseguir un retrat més formal o amb una vessant més artística.

La distancia d’enfoc

o distancia entre la nostra càmera i l’objecte fotografiat ( 1 m, 3m, ..) que ens permetrà obtenir una major o menor profunditat de camp o distancia entre el punt més proper o més allunyat del motiu fotografiat que apareix més nítid.

La distancia focal

de l’objectiu utilitzat ( 18mm, 50mm,..) que ens permetrà variar l’àngle de visió i per tant la perspectiva d’una mateixa escena ja que amb la utilització d’un 28mm els elements del fons semblaran allunyats i tot al contrari amb un de 200 mm el subjecte principal i el fons sembla que estiguin al mateix pla.


 

 

Autors recomanats: Irving Penn, Diane Arbus, Richard Avedon, Robert Frank i Lee Friedlander. 

i ara anem per la pràctica

Fotos de paisatge

 • Es tracta de veure com canvia la percepció de la distància entre dos elements d'un paisatge quan es modifica la distancia focal:
  Fer tres fotos d'un paisatge amb la mateixa obertura de diafragma utilitzant tres distàncies focals diferents, comentar les diferències (sobretot  cal comentar la distància que hi ha entre objectes situats en profunditats diferents) i indicar quina d'elles és la distància focal més adequada, raonar la resposta.
 • Es tracta de veure com canvia la profunditat de camp en un paisatge que es modifica el diafragma
  Fer tres fotos d'un paisatge amb un "gran angular" utilitzant tres obertures de diafragma diferents, comentar les diferències i raonar quina d'elles és l'obertura més adequada, raonar la resposta.


Retrats/o objectes

 • Fer una foto de tres objectes ( o subjectes) situats a distàncies diferents buscant, amb el diafragma, la manera de resaltar al màxim l'objecte situat en la part central, utilitzant el concepte de profunditat de camp.
 • Fer una foto de tres objectes ( o subjectes)  buscant, amb el diafragma, la manera que només quedin dins del focus el primer objecte.
 • Fer una foto de tres objectes ( o subjectes)  buscant, amb el diafragma, la manera que només quedin dins del focus el tercer objecte.

En aquesta pràctica us cal realitzar un DIAPORAMA o presentació d’imatges. Les eines tecnològiques que tenim a l’abast ens permeten crear diaporames carregats d’efectes, transicions i efectes visuals (afegir text) o sonors (adjuntar àudio) a la vostra presentació. De ben segur que heu visitat algun museu on has pogut gaudir d'un diaporama projectat en diverses pantalles.

En el nostre cas projectarem sobre una sola pantalla, cosa que us facilita molt la feina. Llegiu una breu explicació a http://ca.wikipedia.org/wiki/Diaporama


ABANS D'INICIAR LA FEINA CAL LLEGIR COMPLETAMENT LA PRÀCTICA:
Les videocreacions són composicions audiovisuals que basant-se generalment en una locució d'àudio o una música predefinida obtenen com a resultat un producte que mostra el tarannà, la ideologia, la forma d'entendre la vida o els costums d'una persona, grup de persones o correntsocial. Dit d'una altra manera, podríem definir una videocreació com una forma d'expressió que faservir els mitjans tecnològics per explicar històries, reflexionar i fer extensiva una forma de pensarentorn d'una realitat actual.

Tot i ser un producte proper al llenguatge del cinema les seves propostes solen aportar una visió diferent d'aquest en tant que solen partir d'una realitat méspropera.Una videocreació és un producte audiovisual de caire completament subjectiu, és a dir, unacomposició a través de la qual l'autor expressa uns sentiments o un punt de vista que no té perquè correspondre forçosament amb cap dels molts que poden existir ni estar en concordança amb allòque pensa la majoria de la població. Les videocreacions són audiovisuals de curta durada que no acostumen a superar els vuit o deuminuts.

La confecció visual es basa principalment en imatges obtingudes a través de tres fonts diferents:imatges enregistrades directament amb la càmera, imatges provinents de fotografies (com en el nostre cas). La generalització de l'ús delsmass mediaa totes les llars i l'aparició de nous i potents canals decomunicació com pot ser Internet ha significat també una sensible popularització en l'ús de lesvideocreacions, especialment a través dels videoclips musicals, els quals, s'han convertit en tot unreferent a l'hora de parlar de molts dels artistes més mediàtics i que més coneixem actualment.

QUÈ I COM HO EXPLIQUEM?
Com a qualsevol altre producte audiovisual, el tema objecte de treball i el target social al qual s'adreçarà la nostra producció són la base des de la qual iniciar la nostra tasca. En funció d'allò que hom vol explicar ho haurem d'encaminar d'una o altra manera imposant a les nostres imatges un ritme adequat a cada cas. Així, haurem de fer un tractament diferenciat de les imatges en funció de què pretenem expressaramb la nostra videocreació.


En el món de la creació tot és possible! Un poema, una cançó o una sensació poden ser una font d'inspiració per crear imatges artístiques. Es tracta que el conjunt d'imatges i de sons resulti agradable i, alhora, ens comuniqui alguna idea, algun sentiment. A partir de les vostres imatges fixes (recordeu el taller de fotografia) i la temàtica triada haureu de generar un producte presentació final.

En el nostre cas cal pensar en diferents aspectes:

 • El públic al qual es dirigirà (alumnes de Batxillerat)
 • El tipus de material que el conforma (FOTOGRAFIES FIXES DE CREACIÓ PRÒPIA)

 • Així doncs realitzeu les fotografies emprant la vostra càmera reflex i seguint les indicacions del post TALLER DE FOTOGRAFIA.
 • Es tracta de lligar tots els exercicis amb la temàtica que heu triat.
 • Naturalment caldrà que us llegiu el tema 2 per familiaritzar-vos amb els mecanismes de la càmera; també podeu fer servir els centenars de tutorials i informació que trobareu a la xarxa.
 • Quan tingueu les fotografies enllestides elaboreu el diaporama (presentació en video), pugeu el vostre treball a youtube i compartiu l'enllaç de youtube i penjeu-lo a al document següent, afegint la informació que demana la graella.
 • Per últim pengeu les vostres imatges a vostre drive en una carpeta amb el nom TALLER DE FOTOGRAFIA (us caldran per quan fem la presentació per veure les especificacions tècniques de cada foto i respondre les preguntes del mestre sobre com han estat realitzades)
 • Recordeu que la vostra presentació ha de comptar amb un títol i una música i text apropiats.
 • Trieu el temps per cada imatge, l’ordre i el tipus de transició entre imatges, el ritme i el tempo que li vulgueu donar, la música que voleu que hi soni. EVITEU ELS AUTOMATISMES DELS PROGRAMES D'EDICIÓ ja que molt sovint les transicions juguen amb els zooms i els fosos i això fa que les imatges no puguin visualitzar correctament.
 • RECORDEU QUE LA MÚSICA DEL TREBALL NO HA DE SER DE LLICÈNCIA OBERTA PER EVITAR QUE US DESPUBLIQUIN EL VIDEO. AQUÍ US DEIXO ALGUNS ENLLAÇOS QUE PODEN SER-VOS ÚTILS.

En aquest exercici es valorarà especialment la part tècnica (assoliment dels requisits fotogràfics exposats) i la part artística (confecció del diaporama). L'objectiu principal és el de familiaritzar-se amb la càmera fotogràfica i el seus mecanismes. Es valorarà l'esforç, l'originalitat i l’excel·lència en les diferents fases del projecte (fotografies, esforç, participació, treball). 

VEGEU ELS ENLLAÇOS DELS PROGRAMES AVIDEMUX I OPENSHOT


VEGEU ELS ENLLAÇOS MÚSICA OPEN SOURCE: 5 bancs per descarregar música de forma gratuïta i lliures de dretsNo oblideu adjuntar l'enllaç final al document de respostes que teniu al drive per a poder realitzar-ne la correcció corresponent i la visualització.


Bona feina.Pujar les imatges a la carpeta SENSIBILITAT on s'hi desaran les fotografies amb el nostre identificador que es demanen en els següents exercicis.
A cada fotografia, com sempre, cal observar i analitzar les seves dades tècniques (ISO, Velocitat, diafragma i distancia focal). 
Després de la pràctica cal saber respondre els dubtes plantejats en els exercicis.

Fotos interior velocitat fixa

 • Sense fer servir el flash, amb una distancia focal de 50mm i una velocitat de 1/60, realitzar tres fotografies d'un espai interior (o exterior amb no excessiva llum) modificant la ISO. Important: Les fotos no han de quedar fosques, si hi queden, cercar un lloc amb més llum o obrir alguna bombeta.
 • Observeu a partir de quin valor mínim d'ISO és realitzable la foto. Cal entendre i saber explicar les conseqüències dels diferents valors de la ISO.

Fotos interior obertura fixa

 • Sense fer servir el flash, amb una distancia focal de 50mm i una obertura de diafragma f/4 (o la máxima que permeti la vostra càmera), realitzar tres fotografies d'un espai interior (o exterior amb poca llum) modificant la ISO. Cal observar a partir de quin valor mínim d'ISO és realitzable la foto sense trípode i explicar el perquè.
Joomla templates by a4joomla