A- A A+

 Analitzeu la imatge considerant els aspectes següents:
 •  ordre de lectura i recorreguts visuals;
 •  estructura de la imatge;
 •  valoració cromàtica;
 •  textures.
-Estructura de la imatge: es busca una composició geomètrica impossible, on un pla zenital absolut ens privaria de l'espiral i el vertigen, però, on aquest pla picat ens permet endinsar-nos en una escala de baixada als abismes, una baixada a l'inconscient, simbolitzant així, inestabilitat i un cert caire hipnòtic produït per les textures del mosaic de les escales.

-Valoració cromàtica: la fotografia és en blanc i negre, una opció artística determinada per l'autor que busca aprofundir en la recreació del vertigen de la imatge, donant molt més protagonisme a les rajoles que marquen la lectura visual. Hi ha tres colors: el blanc, el negre i amb ells es crea una diferent escala de grisos. Es determina la línia negra de la barana, i els diferents grisos de les rajoles que baixen en vertigen; les rajoles finals són amb una escala de grisos més clara marcant més la caiguda i la profunditat.

-Textures: la càrrega de la textura recau en les rajoles del terra i la barana de l'escala. Un terra configurat per centenars de petites rajoles simètriques i aparentment iguals, però que es van deformant i fent més i més petites en la profunditat de la caiguda.

Expliqueu detalladament les eines i els procediments que pot haver utilitzat l’autor per a crear aquesta fotografia, i justifiqueu el vostre raonament. Es tracta de valorar la capacitat de l'alumne per donar una resposta raonada en base als coneixements tècnics que té adquirits. Es valorarà l'ús de terminologia específica de la matèria i el coneixement de les eines que són a l'abast d'un fotògraf.

 • Pel que fa a la fotografia del examen, es tracta d'una fotografia realitzada amb càmera digital amb procediment HDR (3 exposicions). 
 • Donada la data de realització de la fotografia, 2012, l'alumne pot deduir i argumentar que s'ha realitzat amb una càmera digital. 
 • La llum és la natural que entra per les finestres. 
 • L'òptica utilitzada és un 28 mm i el diafragma a 22, per tal de tenir la major profunditat de camp, fent servir la distància multifocal, per tal de poder tenir el màxim d'elements enfocats. 
 • Es pot raonar que la llum és natural per la claredat del final de l'escala que entra per la finestra i la manca d'ombres en la paret de la dreta de la fotografia, el que porta a deduir l'obertura del diafragma per la realització de la fotografia. 
 • Es pot argumentar la distància multifocal pel fet de que totes les rajoles, tant les que estan a primer pla com les del final de l'escala estan enfocades. 
 • El fotògraf Rubén García Perdomo ha utilitzat un trípode especial de braç articulat col·locat a la barana i que permet que la càmera quedi dintre del forat de les escales per obtenir el pla picat. 
 • Els alumnes poden arribar a aquesta conclusió perquè amb llum natural i l'obertura de diafragma necessària per aconseguir que totes les rajoles estiguin enfocades, la càmera ha d'estar immobilitzada.

 

Joomla templates by a4joomla