A- A A+
EL VIOLONCEL·LISTA, A.G. BRAGAGLIA, 1913.

Es valorarà la capacitat d'anàlisi visual de la imatge proporcionada i la corresponent argumentació. Es previsible que l'alumne/a no podrà desenvolupar – o ho farà d'una manera hipotètica o intuïtiva- els aspectes que no es puguin deduir d'un anàlisi purament visual o dels quals no se li proporciona informació. Cal pressuposar també que l'alumnat d'aquesta matèria pot no haver tingut una formació sistemàtica o completa sobre la Història de la Fotografia. Es valorarà molt positivament l'abundant utilització de terminologia pròpia de la matèria i parcialment, encara que l'anàlisi no sigui del tot precís.

A tall de referència i context:
-Ordre de lectura i recorreguts visuals: 
-Estructura dels elements que composen la imatge:
-Valoració cromàtica: 
-Textures: 

EINES I PROCEDIMENTS QUE HA EMPRAT PER FER LA FOTO I JUSTIFICACIÓ


Joomla templates by a4joomla