A- A A+
A què ens referim quan parlem de gelatina de plata?
Son cuatro las capas que componen una impresión fotográfica en gelatina de plata. En primer lugar, está la base de papel, la cual en su origen estaba compuesta por tejidos, pero comenzó a elaborarse con pulpa de madera tras la Primera Guerra Mundial. Encima de la base se encuentra la "barita", que es una capa blanca compuesta por sulfato de bario suspendido en gelatina. Sobre esta capa se encuentra el aglutinante de gelatina, que contiene partículas de plata. Y por encima de todo hay una capa de gelatina endurecida, llamada capa de revestimiento o protectora, cuya misión es la de proteger la superficie impresa.

Es valorarà la capacitat d’anàlisi visual de les imatges proporcionades.
Es previsible que l’alumne/a no podrà desenvolupar – o ho farà d’una manera hipotètica o intuïtiva- els aspectes que no es puguin deduir d’un anàlisi purament visual o dels quals no se li proporciona informació (per exemple, el nivell connotatiu d’anàlisi). Cal pressuposar també que l’alumnat d’aquesta matèria pot no haver tingut una formació sistemàtica o completa sobre la Història de la Fotografia. 
Es valorarà molt positivament l’abundant utilització de terminologia pròpia de la matèria i parcialment, encara que les anàlisis no siguin del tot precises.

A tall de referència i context:
Es tracta de la que es considera una de les fotografies bèl·liques més famoses de la historia. Se la coneix com "El milicià mort", la va prendre Robert Capa al front de Còrdova a començaments de la Guerra Civil i la va publicar la revista francesa
Vu el 23 de setembre de 1936.

Es tracta d'una fotografia en blanc i negre i és un clàssic exemple de fotoperiodisme, ja que recull una acció sense que hi hagi una planificació prèvia. (això pot ser posat en dubte).
El desenfocament és una de les característiques d'aquesta fotografia ja que malgrat restar-li nitidesa li dona una impactant sensació de moviment. L'única part de la fotografia que apareix enfocada és la cama esquerra del milicià. La fotografia va ser presa amb un angular de 35mm o un objectiu normal de 50mm, la qual cosa fa pensar que Rober Capa va fer servir un diafragma poc tancat.


 

Elements morfològics:

  • El centre d'interès formal el representa el milicià mort, encara que no coincideix amb el centre geomètric de la foto.
  • Predominen les línies obliqües que dirigeixen la nostra mirada i convergeixen sobre elmilicià.
  • Respecte a la textura s'observa molt de gra, que pot ser conseqüència d'un mal revelat o, segurament, per la ampliació d'un porció determinada del negatiu (que no s'ha conservat). Poden diferenciar a més diverses textures en l'anàlisi de la roba del milicià o fins i tot en la comparativa dels diferents espais.
  • Es poden diferenciar fins a quatre termes espacials diferents: el primer correspon a la cama dreta del milicià i està situat a pocs metres de la càmera, el més llunyà inclou el cel, com a "decorat" acompanyat de les últimes muntanyes. Entre aquests dos espais n'hi ha dos més: un format pel terreny pel que caminava el milicià i un altre consecutiu que representen les muntanyes més pròximes.
  • La il·luminació es pot aventurar natural, ja que la escena pertany a una batalla en camp obert, i no hem d'oblidar que es tracta d'un referent del fotoperiodisme sense preparació prèvia. La llarga ombra del milicià fa suposar que el sol estava baix, i que per tant la fotografia es podria haver fet a primeres hores del mati o últimes hores de la tarda, en tot cas no hi ha cap il·luminació artificial.

En aquesta fotografia té un paper important el concepte de fora de camp, ja que la postura del milicià fa suposar que acaba de ser tocar per una bala enemiga en aquell mateix moment. Fora de camp trobaríem l'autor del tret i també el lloc cap a on corria el milicià en el moment de ser abatut.

Els valors semàntics que la fotografia ens proposa fan referència a un temps simbòlic: al moment de la mort a qualsevol guerra. La fotografia ens aporta informació com a document periodístic, que ha esdevingut històric, però a la vegada te una gran carrega de a- temporalitat, que la converteix en una icona de la guerra.

Estem davant d'una fotografia que amb el temps ha esdevingut mítica: una imatge d'acció congelada en el temps. 

Joomla templates by a4joomla