A- A A+Analitzeu aquesta imatge, en un mínim de cent cinquanta paraules, desenvolupant els aspectes següents:
  • l’estructura dels elements que componen la imatge;
  • la valoració cromàtica;
  • les textures.


Les redaccions poden ser molt diverses, per això es valorarà en la resposta la bona estructuració i exposició de les idees bàsiques i la capacitat de desenvolupament d’un discurs narratiu clar i sintètic en referència a l’anàlisi de la imatge. Dins de la valoració de la competència d’analitzar visualment la imatge, s’avaluarà positivament l’abundant utilització de terminologia pròpia de la matèria i la comprensió d’allò que es demana.
Els conceptes mínims que han d’estar presents a la redacció són:

  • Estructura dels elements que componen la imatge: ens trobem davant d’un pla general o fins i tot gran pla general en angulació zenital d’una platja. Aquesta imatge està feta des d’un dron, un vehicle aeri no tripulat. Des del punt de vista de la composició, el primer que destaca és la repetició dels elements, para-sols i gandules, en una mena de seriació, és un gran quadrat amb petites figures geomètriques dins que van des del rectangle (gandula) al cercle (para-sol). A la meitat superior de la imatge predominen les gandules buides, mentre que a la meitat inferior aquestes estan majoritàriament ocupades per banyistes, de tal manera que la meitat superior és ordenada i la meitat inferior caòtica.
  • Valoració cromàtica: els colors predominants a la imatge són els càlids, centrats en la sorra, en el groc de les gandules i el groc i blau dels para-sols. De tant en tant, es veuen els colors dels banyadors esquitxant el paisatge. Un últim element cromàtic són les ombres dels para-sols de la meitat inferior de la imatge.
  • Les textures: com que es tracta d’una imatge seriada, les textures són molt similars. Destaquen les textures dels para-sols i les gandules, llises, davant la rugositat de la sorra i els cossos dels banyistes i algunes tovalloles.

En un mínim de cent cinquanta paraules, identifiqueu el tipus de pla i l’angle utilitzats en la fotografia i comenteu el valor expressiu que transmeten:
  • El pla de la fotografia és un pla general (o, fins i tot, els alumnes podrien parlar d’un gran pla general) amb angulació zenital.
  • El pla general es fa servir per visualitzar completament els models i enquadra tots els elements de l’escena. Es correspon amb una distància social pública i el seu valor expressiu és de presentació i context. La funció més habitual del gran pla general és la funció descriptiva, ja que mostra un escenari determinat, un paisatge o una multitud, donant més rellevància al context que a les figures o personatges.
  • Pel que fa a l’angulació zenital, la càmera es situa completament damunt del personatge o paisatge, en un angle perpendicular al terra, de tal manera que només veiem una part de la realitat, en aquest cas una part dels para-sols i persones que es troben a la platja. Aquest tipus d’angulació transmet aïllament, l’espectador està fora de l’acció.
Joomla templates by a4joomla