A- A A+
RESPON DE MANERA CLARA I PRECISA UTILITZANT EL VOCABULARI ESPECÍFIC ADIENT.
Observa atentament aquesta imatge, obra de Lars Lindqvist, i respon als apartats
1 i 2.
Lars Lindqvist. Tsunami al Japó. 20111. Analitza aquesta imatge considerant els aspectes següents:
— enquadrament, tipus de pla i angle;
— composició (estructura dels elements), ordre de lectura i recorregut visual;
— il·luminació i textures;
— profunditat de camp.

Observem un enquadrament lleugerament inclinat que proporciona inestabilitat a la imatge. És un pla general que ens permet apreciar un gran espai amb una avinguda o carretera i un mur inclinat que ocupen la meitat inferior de la imatge. L'angle és mig, ja que la càmera ha mantingut una posició perpendicular respecte de l'espai fotografiat, i lleugerament aberrant, cosa que podem percebre per la inclinació dels diferents elements verticals que trobem al costat de la carretera (com ara els fanals del fons).

En primer terme, al quadrant inferior dret, veiem una part d'un cotxe que sembla allunyar-se de la zona, podem veure'n els ocupants a través de les finestres. En segon terme, ocupant bona part del quadrant superior dret, trobem un vaixell de grans dimensions atrapat al capdamunt del mur. I en tercer terme, a la meitat esquerra, hi ha un altre vaixell més petit, també fora de l'aigua i damunt de la carretera o avinguda.

Darrera d'aquest i més lluny, podem apreciar la proa d'un tercer vaixell gran. Al fons es dibuixen unes muntanyes que recorren la meitat esquerra de la imatge seguint una línia de l'horitzó imaginària. Cal destacar les línies diagonals marcades per la carretera i el mur que guien el recorregut visual i conflueixen en un punt de fuga situat a la meitat esquerra de la imatge. L'aire ocupa bona part de la meitat superior.  

La llum és natural, directa i picada. Veiem molt clarament l'ombra posterior del cotxe i l'ombra que queda sota del primer vaixell. Aquesta llum permet apreciar el contrast entre la textura metàl·lica i brillant del cotxe amb la textura terrosa de la carretera.

La profunditat de camp és molt àmplia per tal de percebre amb nitidesa tota l'extensió de l'espai fotografiat així com tots els elements que hi apareixen.

2. Explica quines eines i procediments es poden haver utilitzat per a realitzar aquesta imatge. [2 punts]

Lindqvist pot haver pres aquesta fotografia amb una càmera analògica o digital. L'enquadrament inclinat ens fa pensar que l'autor ho ha fet de manera espontània per a captar just l'instant en què passava el cotxe, per això podem deduir que no ha utilitzat trípode. L'objectiu utilitzat sembla normal perquè no pretenia captar un element molt proper ni molt llunyà. El vehicle fotografiat sembla estar en marxa; com que el veiem congelat, podem pensar que la velocitat d'obturació era prou alta. La llum natural abundant i directa no ha fet necessari obrir més el diafragma per a compensar el poc temps d'exposició.
Joomla templates by a4joomla