A- A A+

En aquesta pràctica us cal realitzar un DIAPORAMA o presentació d’imatges. Les eines tecnològiques que tenim a l’abast ens permeten crear diaporames carregats d’efectes, transicions i efectes visuals (afegir text) o sonors (adjuntar àudio) a la vostra presentació. De ben segur que heu visitat algun museu on has pogut gaudir d'un diaporama projectat en diverses pantalles.

En el nostre cas projectarem sobre una sola pantalla, cosa que us facilita molt la feina. Llegiu una breu explicació a http://ca.wikipedia.org/wiki/Diaporama

En el món de la creació tot és possible! Un poema, una cançó o una sensació poden ser una font d'inspiració per crear imatges artístiques. Es tracta que el conjunt d'imatges i de sons resulti agradable i, alhora, ens comuniqui alguna idea, algun sentiment. A partir de les vostres imatges fixes (recordeu el taller de fotografia) i la temàtica triada haureu de generar un producte presentació final.

En el nostre cas cal pensar en diferents aspectes:

  • El públic al qual es dirigirà (alumnes de Batxillerat)
  • El tipus de material que el conforma (FOTOGRAFIES FIXES DE CREACIÓ PRÒPIA)

Caldrà realitzar la presentació amb el programa que preferiu. Podeu optar per una presentació amb ppt o bé amb algun programa d’edició i desar-lo en algun dels formats de vídeo que us permeti. Recordeu que ha de ser autoexecutable, és a dir, no hi haurà cap persona física controlant la presentació.

Trieu el temps per cada imatge, l’ordre i el tipus de transició entre imatges, el ritme i el tempo que li vulgueu donar, la música que voleu que hi soni.

Pengeu els votres treballs al compte de youtube associat al correu de l'assignatura. Compartiu-lo amb l'adreça de l'assignatura per a poder realitzar-ne la correcció corresponent i la visualització.


ABANS D'INICIAR LA FEINA CAL LLEGIR COMPLETAMENT LA PRÀCTICA:
Les videocreacions són composicions audiovisuals que basant-se generalment en una locució d'àudio o una música predefinida obtenen com a resultat un producte que mostra el tarannà, la ideologia, la forma d'entendre la vida o els costums d'una persona, grup de persones o correntsocial. Dit d'una altra manera, podríem definir una videocreació com una forma d'expressió que faservir els mitjans tecnològics per explicar històries, reflexionar i fer extensiva una forma de pensarentorn d'una realitat actual.

Tot i ser un producte proper al llenguatge del cinema les seves propostes solen aportar una visió diferent d'aquest en tant que solen partir d'una realitat méspropera.Una videocreació és un producte audiovisual de caire completament subjectiu, és a dir, unacomposició a través de la qual l'autor expressa uns sentiments o un punt de vista que no té perquè correspondre forçosament amb cap dels molts que poden existir ni estar en concordança amb allòque pensa la majoria de la població. Les videocreacions són audiovisuals de curta durada que no acostumen a superar els vuit o deuminuts.

La confecció visual es basa principalment en imatges obtingudes a través de tres fonts diferents:imatges enregistrades directament amb la càmera, imatges provinents de fotografies (com en el nostre cas). La generalització de l'ús delsmass mediaa totes les llars i l'aparició de nous i potents canals decomunicació com pot ser Internet ha significat també una sensible popularització en l'ús de lesvideocreacions, especialment a través dels videoclips musicals, els quals, s'han convertit en tot unreferent a l'hora de parlar de molts dels artistes més mediàtics i que més coneixem actualment.

QUÈ I COM HO EXPLIQUEM?
Com a qualsevol altre producte audiovisual, el tema objecte de treball i el target social al quals'adreçarà la nostra producció són la base des de la qual iniciar la nostra tasca. En funció d'allò que hom vol explicar ho haurem d'encaminar d'una o altra manera imposant a les nostres imatges un ritme adequat a cada cas. Així, haurem de fer un tractament diferenciat de les imatges en funció de què pretenem expressaramb la nostra videocreació.

Així doncs realitzeu 20 fotografies (mínim) i elaboreu la vostra presentació afegint un títol i una música i text apropiats. Bona feina.


Alumne/a

Enllaç youtube

Armengol Llorach, Josep

(treball conjunt amb Sara)

Barrull Berna, Sara


https://www.youtube.com/watch?v=krL6kV73XmM&feature=youtu.be
Camps Domínguez, Ona

https://youtu.be/EsiGUn022vQ

Catalán Ballesté, Lola

https://www.youtube.com/watch?v=gz4iJ6mNlUk

Clarà Andreu, Anna

https://youtu.be/cGYcDmEW7yI

Duce Cusachs, Marc

?

Fornas Garcia, Laura

Ralitzat amb l'Anna
González Miranda, Helena

https://www.youtube.com/watch?v=wE22fVw4rxg


Lizano Sanz, Enric

https://www.youtube.com/watch?v=wE22fVw4rxg

Sánchez Alabau, Elisabet

?

Vega Geli, Roser

?


Emma Mayor https://www.youtube.com/watch?v=RPNn-SFORZs&feature=youtu.beJoomla templates by a4joomla