A- A A+

PROCÉS DE LA INFORMACIÓ

 

Les persones estem contínuament rebent informació del món que ens envolta. Aquestes informacions, que captem mitjançant els nostres òrgans perceptius, es transmeten al cervell a través dels nervis i són processades per a poder extreure el seu significat i poder reaccionar de la manera més adequada. El cervell pot processar la informació de dues formes:

  • Procés seqüencial, mitjançant el qual el cervell processa les informacions abstractes (paraules, esquemes, tot tipus d'informació digital). El procés seqüencial o lineal de la informació és un procés analític-sintètic, abstracte, deductiu i lògic que es realitza a partir d'informacions (de tipus digital generalment), captades de manera successiva, que descodifiquen poc a poc per arribar a extreure finalment el seu significat.

Les informacions a processar solen ser unisensorials, procedeixen d'una única font, i gairebé sempre es refereixen a continguts conceptuals (pe: quan llegim un llibre processem seqüencialment de la informació que conté.). El procés seqüencial de la informació es realitza sobretot en l'hemisferi esquerre del cervell.

  • Procés global, a través del qual el cervell processa les informacions més concretes (dibuixos de tipus analògic, fotografies ...). El procés global o paral·lel de la informació és un procés intuïtiu, holístic i analògic que es realitza a partir d'unes informacions (gairebé totes de tipus analògic) captades de manera simultània que provoquen unes reaccions emotives portadores de significats.

Aquestes informacions són multisensorials, solen procedir de diverses fonts, i en elles predominen els continguts formals, a partir dels quals s'arriba a la conceptualització. Per tant faciliten la memorització mitjançant associacions imatge-concepte (pe: quan observem una fotografia realitzem un procés global de la informació que ens aporta). El processament global de la informació es realitza sobretot en l'hemisferi dret del cervell.

És convenient que les persones ens acostumem a processar les informacions de les dues formes i contrastem les nostres impressions en ambdós casos.

Joomla templates by a4joomla