A- A A+

EL PROCÉS DE LA COMUNICACIÓ

Una de les activitats en què les persones invertim més temps és la comunicació. La Teoria de la Comunicació (Shanon, Weaver, 1948; Jacobson, 1972) explica els processos i els elements que intervenen en tota comunicació interpersonal i identifica els següents:

 

 

EMISSOR: la persona que vol transmetre una informació (fets, idees, sentiments, desitjos). Per poder transmetre aquesta informació haurà de codificar en un llenguatge i convertir-la en un missatge. 
CODI: el llenguatge amb el qual s'elabora el missatge. 
MISSATGE: la informació (ja codificada) que vol transmetre l'emissor. 
CANAL: suport físic en el qual es transmet el missatge 
CONTEXT: circumstàncies que envolten la comunicació. 
RECEPTOR: destinatari del missatge. Per interpretar caldrà que ho descodifiqui. Per tant el receptor haurà de conèixer el llenguatge que l'emissor ha utilitzat per elaborar el missatge.

 

EN TOT PROCÉS DE COMUNICACIÓ HI POT HAVER UN FEED-BACK (= RETROALIMENTACIÓ) QUE, PER DEFINICIÓ, ÉS UN MECANISME DE LA COMUNICACIÓ QUE SUPOSA QUE LES CONSEQÜÈNCIES QUE UN MISSATGE HA GENERAT EN EL RECEPTOR, RETORNEN A L'EMISSOR I AQUEST LES TÉ EN COMPTE. (ÉS LA MANERA QUE L'EMISSOR TÉ DE CONÈIXER ELS EFECTES DEL SEU MISSATGE).

 

De vegades quan el receptor interpreta un missatge no extreu la informació que l'emissor pretenia fer-li arribar: només obté una informació parcial o fins i tot pot interpretar coses diferents a les que l'emissor volia dir. Sovint darrere d'aquests PROBLEMES INTERPRETATIUS s'amaguen les pobres expectatives de l'emissor o del receptor en l'eficàcia de la comunicació que mantenen. 

 CAUSES:

- Mala codificació del missatge per falta de coneixements o hàbits comunicatius de l'emissor. 
- Deficient transmissió del missatge per falta d'habilitat comunicativa de l'emissor. 
- Distorsió del missatge en el canal (sorolls en la transmissió). 
- Deficient captació del missatge per problemes perceptius del receptor o per tenir baixes expectatives en la comunicació. 
- Mala descodificació del missatge per part de l'emissor per falta de vocabulari, diferents connotacions culturals (barreres  lingüístiques) o per falta d'hàbits comunicatius.

 


QUINS SÓN ELS ACTORS DE LA COMUNICACIÓ?

 

PRODUCTOR (s'encarrega de produir el producte a comunicar, ACONSEGUEIX ELS MITJANS PER ACONSEGUIR ELS REUSULTATS ESPERATS.)

+

REPRODUCTOR (elabora el producte final)

+

CONSUMIDOR (és el receptor del producte elaborat pels dos anteriors)


 

Joomla templates by a4joomla