A- A A+

Un gènere, tant en la literatura com en els diversos mitjans audiovisuals, és una forma organitzativa que caracteritza els temes i ingredients narratius triats per l’autor. Quan parlem de gèneres en el mitjà cinematogràfic, ens estem referint a categories temàtiques estables, sotmeses a una codificació que respecten els responsables de la pel·lícula i que és coneguda per les seves espectadors.

No obstant això, aquesta no és una taxonomia invariable, i queda sotmesa als vaivens de la moda i diferents tendències polític-socials.

 Per exemple, el gènere que anomenem melodrama romàntic ofereix molt diferents possibilitats si ho analitzem en els anys trenta o en els anys vuitanta, ja que el romanticisme i les relacions de parella han variat substancialment en el tros històric que separa ambdós períodes.

Pel comú, sol identificar-se com a gènere cinematogràfic un mode estereotipat d’explicar una pel lícula:  es tracta d’una fórmula amb qualitats i personatges recognoscibles, que permeten a l’espectador identificar-se amb aquest relat i gaudir en un grau encara més intens, ja que coneix les regles que modulen tot allò que se li explica des de la pantalla. 

Així, l’aficionat a les pel lícules de l’Oest coneix les figures essencials d’aquest gènere-el pistoler solitari, el lladre de bestiar, la propietària de la cantina, etc .-, i se sent satisfet amb el seu reconeixement, doncs ja endevina els trets fonamentals de cada estereotip. Diversos especialistes han analitzat aquesta fruïció del públic en situar davant d’un producte que li és familiar. 

Es tracta d’una convenció entenedora per als espectadors, els creadors cinematogràfics assumeixen els gèneres com un model per ordenar els continguts del relatAmb tot, s’assumeix una definició reduccionista, amb la finalitat de catalogar els temes i l’ambientació que prevalen en una pel.lículaPerò la realitat és contradictòria i s’allunya d’aquesta simplificació, ja que resulta molt infreqüent que un guió cinematogràfic mostri una sola aspiració temàtica.

No obstant, el recurs dels gèneres és fonamental per a la distribució i promoció comercial de les pel lículesAtès que es tracta de fórmules narratives d’eficàcia comercial, el màrqueting que organitza el negoci del cinema segueix insistint en els gèneres per atreure el públic. Quan una pel.lícula es presenta com melodrama, com film d’aventures o com a cinema de terror, els seus promotors saben perfectament a quin segment d’espectadors va dirigida i quines expectatives de rendiment comercial l’acompanyen.

Com a eina per a classificar la producció cinematogràfica, els gèneres es fonamenten en un tema, en una escenografia típica o en una tendència de producció que distingeix a certa companyia. D’acord amb aquest consens, l’espectador que s’acosta al cinema assumeix els trets originals de cada gènere, ja sigui documental, cinema d’animació, experimental, melodrama, cinema històric, negre, còmic, terrorífic, de ciència-ficció, fantàstic, musical , d’aventures, bèl.lic, western o eròtic. En resum, aquest espectador fa servir el gènere com un distintiu per triar la programació audiovisual que li resulta més atractiva.


LLISTAT DE GÈNERES:

WESTERN

THRILER

CINEMA POLICÍAC

CINEMA D'ACCIÓ

DINEMA D'AVENTURES

COMÈDIA

DRAMA

CINEMA MUSICAL

CINEMA HISTÒRIC

CINEMA DOCUMENTAL

CINEMA BÈL·LIC

CINEMA DE TERROR

CINEMA FANTÀSTIC

CINEMA D'ANIMACIÓ

CINEMA DE CIÈNCIA FICCIÓ

CINEMA D'AUTOR

 

 WESTERN:

El western és bàsicament un gènere cinematogràfic l'acció del qual se situa al Far West, principalment durant la segona meitat del segle XIX. Aparegut des dels primers anys del cinema mut, és un gènere essencialment clàssic, vinculat sobretot a la indústria cinematogràfica de Hollywood.

No hi ha cap altre país que hagi sabut popularitzar millor a través de l'art els fets i els protagonistes de l'expansió de la seva frontera com ho han fet els Estats Unitsamb el western. Encara que no totes eren de bona qualitat, aquestes produccions han captivat l'atenció del públic, especialment entre els anys 30 i els 60 del segle XXACCIÓ:
El cinema d'acció és un gènere cinematogràfic on la història és contada mitjançant acció física, oposada al diàleg. L'acció normalment implica els esforços individuals per part de l'heroi. Mentre l'acció ha estat un element típicament del cinema, es comença a parlar de cinema d'acció com a gènere propi a partir dels anys 70, quan es desenvolupa. Està relacionat amb elthriller i el cinema d'aventures.

Ha estat un gènere treballat per la majoria dels estudis cinematogràfics, si bé no han tingut massa presència en la crítica, que ho considera un gènere menor. Al llarg del temps han estat dirigits a l'audiència masculina, especialment d'adolescents als 40 anys, tot i que des de mitjans de la dècada dels 90, diversos directors han afegit heroïnes protagonitzant les pel·lícules, reforçant l'arquetip de la dona forta.


COMÈDIA:
Pel·lícules amb humor o que intenten aconseguir provocar el riure de l'audiènciaJuntament amb el dramahorror i la ciènciaficcióla comèdia és un dels més importants gèneres cinematogràfics. El cinema còmic o cinema de comèdiaque escaracteritza per la inclusió de gagsacudits o bromestant visuals com verbalsEl regador regat (1896), pel·lícula francesa delsgermans Lumièrees considera la primera comèdia de la Història del cinema.
 

TERROR: 
El cinema de terror és un gènere fílmic que busca causar por i angoixa en l'espectador.Sovint juga amb els efectes especials, la creació d'atmosferes inquietants i la música per provocar ensurts o nerviosisme en el públic. Les primeres cintes tenien una atmosfera basada en la novel·la gòtica i els relats literaris del Romanticisme. Després es van especialitzar en la filmació de criatures monstruoses, formant sovint sagues on intervenia el misteri i l'acció. El terror ha anat passant a l'àmbit privat, de manera que el que causa més por és justament l'aparença de normalitat de determinades situacions, que mostren a l'espectador que allò que veu a la pantalla podria ser real.
 


CIÈNCIA FICCIÓ: 
Com acostuma a passar amb altres gèneres, la ciència-ficció pot incorporar tot tipus de característiques d'altres disciplines. Si hem de buscar allò que la fa diferent dels altres i la constitueix com a quelcom a part, això seria l'especulació amb elements del món actual, projectant-los en un futur més o menys proper, a diferència de la fantasia, que juga amb mons paral·lels o ambientats en un passat i amb més presència del sobrenatural. Això, òbviament, requereix una anàlisi de la situació inicial de la qual es parteix, i una reflexió sobre la possible evolució de les coses. Es podria dir que el que la diferència del gènere de fantasia és que en aquesta es poden canviar tants elements de la realitat com es vulgui, mentre que en la ciència-ficció es tendeix a canviar-ne un, i fer una hipòtesi de com seria amb aquest factor diferent.
 
AVENTURA: 
És un gènere cinematogràfic d'ampli abast, ja que engloba altres gèneres cinematogràfics com el western i la ciència-ficció. Mostra un món heroic de combats i aventures, on sol haver-hi molta acció i valors del mite.Les seves característiques generals són: tractament intranscendent i pseudodramàtic dels conflictes que planteja, les escenes de molta acció: batalles, persecucions sovint es filmen en plans curts, personatges estereotipats i antitètics (un heroi fort, valerós i un dolent), els personatges lluiten per un objectiu: tresor, resolució d'un misteri, rescat de persones, premissa: El bé sempre preval sobre el mal, els protagonistes travessen per obstacles i sofreixen una transformació al llarg de la història, l'acció dramàtica ocorre allunyada dels espais quotidians. Sempre en llocs poc usuals: selves, deserts, galàxies, etc., sovint l'acció succeeix en el passat i se li dóna més pes a l'ambientació, vestuari i efectes especials que al guió.
 MUSICALS
El cinema musical és un gènere cinematogràfic en el qual s'inclouen cançons cantades pels personatges. Aquestes cançons, sovint ballades i coreografiades, solen servir per a desenvolupar la trama o els personatges de la pel·lícula, tot i que no sempre sigui el cas.Va ser un desenvolupament natural del teatre musical i va aparèixer així que el cinema va esdevenir sonor:The Jazz Singer (1927Estats Units), considerada la primera pel·lícula parcialment sonora, va ser alhora la primera pel·lícula musical de la història; el 1931, el primer film sonor xinès va ser igualment un musical, La cantant Hong Midan, de Hong Sen, i el mateix any va estrenar-se Alam Ara, d'Ardeshir Irani a l'Índia, país on aquest gènere es cultivarà sense interrupció fins a l'actualitat.FANTASIA: 
El cinema fantàstic és aquell gènere de pel·lícules que empra trames on juga un paper important la màgia, els mons de fantasia, les criatures inexistents o les aventures ubicades en un marc no realista. Està fortament influït per la literatura fantàstica, de la qual neix.Els sugèneres predominants són la fantasia èpica, ambientada en un futur multiplanetari o en un marc que recorda a l'Edat Mitjana però amb races i mags; el cinema de superherois i el cinema d'aventures on intervenen elements sobrenaturals, usualment dirigit al públic infantil. L'auge d'aquest gènere es va viure a partir dels anys 80, amb una revifada amb el canvi de segle.ROMÀNTIC: 
El cinema romàntic és un gènere cinematogràfic que es caracteritza per retratararguments construïts d'esdeveniments i personatges relacionats amb l'expressió de l'amor i lesrelacions romàntiques. El cinema romàntic se centra en la representació d'una història amorosa de dos participants, la qual travessa les principals etapes de la concepció de l'amor com el seguici i el procés nupcial.DRAMA: 
El drama sempre planteja conflictes entre els personatges principals de la narració fílmica i provoca una respostaemotiva en l'espectador, a qui commou, pel fet que interpel seva sensibilitat. Els problemes dels personatges estan relacionatsamb la passió o amb problemes interiors. La temàtica d'aquest tipus de pel·lícules és diversa, però el seu eix principal ésl'amor. Quan l'èmfasi en el amorós/emocional és exagerat, el drama es coneix com melodrama: en ell, els personatges quedenlimitats al caràcter simplista de bons o dolents.
 

HISTÒRIC: 
Cinema històric o cinema d'època és un gènere cinematogràfic caracteritzat perl'ambientació en una època històrica determinada, tant si els fets i personatges representats són realscom si són imaginaris, però versemblants, de forma semblant a la novel·la històrica. Les pel·lículeshistòriques en algunes ocasions són recreacions cinematogràfiques de la biografia d'algun personatgeshistòric rellevant (biòpics) o adaptacions d'obres literàries (guió adaptat).
 
 
 

CATASTRÒFIC:
El cinema de catàstrofes és un gènere cinematogràfic, en el qual el centre de la intriga és un esdeveniment (o un seguit d'esdeveniments), d'origen natural o provocat per l'home, provocant danys materials i humans considerables. En general no són considerades pel·lícules de catàstrofes aquelles que fan intervenir fenòmens sobrenaturals.
La popularitat de les pel·lícules de catàstrofes s'explica en general pels seus dos components principals: l'escenificació de catàstrofes espectaculars utilitzant efectes especials (aquest component redueix l'interès del gènere amb el temps, els efectes especials envelleixen sovint malament) i la tragèdia humana ocasionada per la catàstrofe. El cinema de catàstrofes descriu relacions humanes en condicions extremes i ofereix doncs l'ocasió de transformar l'anònim en heroi desafiant la por i el perill o d'oferir una galeria de personatges sense escrúpols disposats a tot per ser salvats en primer lloc. 

 


THRILLER (o suspens): 
Un thriller és una pel·lícula de suspens. Les trames generalment estanlligades amb subgèneres com terror (és el principal), i acció o poden ser simplement suspens. Elthriller pur (sense combinar) tracta generalment d'un misteri per resoldre que els portarà a descobriruna cosa que no esperaven, el thriller pur no necessàriament està lligat amb el terror i potser no surtide por com monstres o zombis. Un tema comú entre aquest gènere són els assassins serials.


CINÈMA BÈL·LIC

Són moltes les pel·lícules que han pres la guerra com a temàtica principal dels seus arguments. Totes elles han estat englobades sota l'epígraf de cinema bèl·lic que, a causa de la gran quantitat de films que aplega, es pot considerar gairebé com un gènere o subgènere a cavall del cinema d'aventures, el cinema històric i el documental.

Aquest és un gènere que s'ha establert amb més força en temps de conflictivitat, (Segona Guerra Mundial, Guerra de Corea, Guerra del Vietnam...).

Tot i que el tema bàsic és la guerra i tot allò que aquesta suposa, el cinema bèl·lic ha passat per diferents registres que s'han anat alternant al llarg del segle XX. Les pel·lícules han ofert una gran varietat de posicionaments respecte a allò que és o representa una guerra. En molts casos s'ha mostrat la guerra com un instrument necessari o com un engranatge que funciona a la perfecció. En d'altres casos el cinema ha servit per enfortir els seus participants psicològicament, donant visions esbiaixades sobre l'enemic i heroïtzant el propi exèrcit. En aquests casos domina l'acció, la proesa, el fet heroic, la confrontació amb l'enemic, la batalla i la victòria final. En moltes altres pel·lícules, però, la guerra ha estat definida per les seves conseqüències, mostrant-la com una solució absurda i irracional. En aquests casos predominen les experiències personals, les relacions entre les persones i la presa de consciència dels resultats reals provocats per la guerra.

 

Adjunts:
AdjuntDescripcióMida (Kb)
Descarregar aquest arxiu (09.generos_y_subgeneros_cinematograficos.pdf)09.generos_y_subgeneros_cinematograficos.pdf 729 kB
Joomla templates by a4joomla