A- A A+

 EL PUNT

El punt és l'element més simple i alhora més complex de la imatge. És l'element més utilitzat en el pla del disseny.

Morfològica i compositivament, el punt no és la representació geomètrica d'aquest concepte sinó que té una dimensió relativa i variable pot adoptar infinites formes (1), des del gra fotogràfic (2) a la taca d'un pinzell, significant com un signe, un marca o una taca, aïllada i de mida reduïda. El gra de la pel · lícula fotogràfica, no és més que la conjunció i agrupament de punts.


 • 1 El punt és l'element més simple i alhora més complex de la imatge.
 • 2 Punts vermells blaus i verds d'una pantalla de TV. Punts vermells blaus i verds d'una pantalla de TV. 3
 • La trama de punts de semitò aconsegueix representar els tons d'una forma mitjançant l'agrupament de punts negres de diferents mides
 • Punts d'una trama de mediotono
 • 4 El punt en la imatge digital és la seva unitat, el píxel. 
 • 5 Si, per exemple, observem de prop i amb ajuda d'un lupa una pantalla de TV podrem observar que la imatge es compon de punts (vermells, verds i blaus) que donen forma a la imatge (3).
 • El mateix passa en una fotografia presa, per exemple, de la premsa; si augmentem la imatge paulatinament anirem veient els elements que la componen (petits punts de tinta) (4).
 • En augmentar la imatge digitalitzada, descobrim els píxels o unitats mínimes d'informació, que són punts quadrats. (5).

Però el punt no ha d'estar representat físicament per mostrar-se com element de la imatge o actuar plàsticament en la composició, ja que pot ser intangible, imperceptible i immaterial. En aquest sentit, es poden distingir de tres tipus de punts implícits:

 1. Centres geomètrics en l'espai plàstic el centre és el focus o centre principal d'atracció visual.
 2. Punts de fuga: són pols d'atracció visual i provoquen una visió en perspectiva.
 3. Punts, focus o centres d'atenció: són posicions de la imatge que, per la disposició dels elements icònics, provoquen i atreuen l'atenció de l'observador.

Funcions del Punt

El punt compleix en la imatge una sèrie de funcions plàstiques entres les quals destaquen les següents:

 • Els punts creen o dibuixen patrons de formaLa successió de punts marquen adreces visuals. La connexió de punts permeten dirigir la mirada.
 • Crea pautes o patrons de forma mitjançant l'agrupació i repetició d'unitats de punts
 • Actuar com a focus de la composició (punt focal) o centre visual
 • Produir dinamisme en suggerir un efecte de moviment.
 • Mostrar textures i aportar sensació d'espai.

Altres característiques

 • El punt té una gran força d'atracció visual quan es troba sol. El punt crea tensió en presència d'un altre, marcant un sentit direccional. El punt té una gran força d'atracció visual quan es troba només i crea tensió en presència d'un altre, marcant un sentit direccional. 
 • El punt pot intensificar el seu valor per mitjà del color, la mida i la seva posició sobre el pla. El punt situat al centre visual del enquadrament, proporciona equilibri El punt en el centre geomètric sembla trobar-se més baix i trenca la sensació d'equilibri
 • Quan està col·locat al centre visual, per sobre del centre geomètric, produeix la sensació és d'equilibri compensat. Si el punt està en el centre geomètric semblarà trobar-se més baix i es trencarà aquesta sensació d'equilibri, etc El filtre de semitò de color de Photoshop, transforma una imatge a la seva representació per mitjà d'una trama de punts de colors superposats El punt defineix forma i colors
 • Per agrupament, el punt pot definir formes, contorns, tons o colors. Crear ritmes en la composició, relacionar elements pròxims i suggerir moviment. William Lidwell. Einstein Per agrupament, el punt pot definir formes, contorns, tons o colors. William Lidwell. Home vitruviano Per agrupament, el punt pot definir formes, contorns, tons o colors. Anunci de Smirnoff Fotografia de David Stewart L'agrupació i continuïtat d'aquestes gotes d'aigua dibuixa la marca d'una cervesa
Joomla templates by a4joomla