A- A A+

1. Lectura objectiva . denotació ( Descripció del que es veu )

 Descripció dels personatges , situacions :
     - On estem ?
     - Qui són els personatges ?
     - Com estan vestits ?
     - Quins objectes hi ha i com estan distribuïts ?
     - On és el producte que s'anuncia ?
     - Per què aquí la seva ubicació ?
   Tipus fotografia : B / N , Color ( analògica , digital )
   Tècnica de manipulació : si existeix
   Format : rectangular , vertical ( indicar grandària) .


 

2. Lectura subjectiva . connotació ( Referència subjectiva del representat )
  
    Aspectes connotats del missatge .
         - Missatge latent de la imatge .
         - Missatge del text ( si n'hi ha)
     A qui va dirigit el missatge ?
         - Gènere . Àmbits. grups
         - Aspectes ( socials, polítics, culturals)
         - Estereotips
         - Suggeriments, emocions, valors .
         - Grau d'impacte.


 

3. Graus de relació text -imatge (VEGEU L'APARTAT CODIS DE RELACIÓ: EL TEXT)
La marca. el logotip
L'" eslògan " publicitari: missatge
Altres textos.


 

4. Graus de significació de la imatge  (VEGEU L'APARTAT CODIS DE SIGNIFICACIÓ)

  • icònica - abstracta
  • senzill - complexa
  • monosémica - polisèmica
  • original - redundant
  • notativa - connotativa

 

5. Característiques bàsiques de la imatge (VEGEU L'APARTAT SEGÜENT)

Altres factors que poden incloure dins de l'anàlisi:


Elements d'estructura : punt, línia, llum, color, enquadrament ...
Composició : Organització dels elements. Recorregut visual. Equilibri.
Plànols : General, conjunt , primer pla ...
Angles de la presa: picat, contrapicat ...

Joomla templates by a4joomla