A- A A+
Benvolguts,
Us faig arribar algunes recomanacions finals de cara a la prova global del tercer trimestre. Recordeu que és una prova de final de curs i, en certa manera, inclouen tot el que heu estat treballant durant el curs. Cal, doncs, que demostreu que teniu un coneixement global de l’assignatura, que sou capaços de redactar respostes ordenades i coherents i, per últim, que sabeu emprar el vocabulari específic de la matèria.

Cal llegir amb atenció el dossier de l'assignatura i revisar els continguts que s'hi desenvolupen, comparant-los amb el material audiovisual i els anuncis que hem treballat a l'aula.

Pel que fa a la PUBLICITAT:

 • Definir correctament el concepte de publicitat, entendre la seva importància en l'entramat empresarial i definir i diferenciar correctament els conceptes de Publicitat, relacions públiques i propaganda.
 • Característiques del llenguatge publicitari (el missatge publicitari i la resposta)
 • Característiques de la publicitat GRÀFICA I AUDIOVISUAL ( definició i detecció en una imatge publicitària) titular, cos, marca, eslògan
 • Característiques del MISSATGE publicitari ***
 • Característiques de la imatge publicitària (cal relacionar-ho amb les funcions del llenguatge) i professionals
 • L'element musical en la publicitat
 • EL llenguatge de les marques: FUNCIONS DELS LOGOTIPS EN PUBLICITAT (relacionar-ho amb fucions del llenguatge)
 • TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ EMPRESARIAL (tipus de tècniques publicitàries emprades per les organitzacions)
 • FUNCIONS DE LA PUBLICITAT PUBLICITAT***


 • Característiques de la FOTOGRAFIA PUBLICITÀRIA. Heu de saber enumerar les característiques de la imatge publicitària. (Repasseu l’audiovisual referent a la imatge publicitària que heu visionat a classe.)
 • Relacionar els diferents patrons d'anuncis treballats i detectar-los en una imatges publicitària
 • Conèixer les diferents FIGURES RETÒRIQUES aplicades a la publicitat i detectar-les.El procés publicitari: elements en joc Fer un anunci publicitari
PUBLICITAT I DRETS DELS CONSUMIDORS
La insústiria de la seducció. Els estereotips i el món irreal
VOCABULARI PUBLICITAT
LA PUBLICITAT (arts i oficis)
AUDIOVISUAL: Fotografia i publicitat
Repasseu molt bé els aspectes següents:


Reviseu també:

 • els conceptes referents a la publicitat que trobareu al dossier“EL LLENGUATGE PUBLICITARI” ). Conèixer els departaments de l'agència publicitària i el mercat. Brífing, Comprador, Consumidor, Creativitat condicionada, Màrqueting, Posicionament, Propaganda, Públic objectiu, Publicitat, Relacions Públiques, Segmentació del mercat, Consumidors potencials, etc
 • Definir el concepte d'actitud en publicitat i enumerar clarament els OBJECTIUS més clars que persegueix la publicitat (detectar-los en una imatge i concretar-los amb el vocabulari adient) 

Estudieu amb atenció l’apartat referent a l’anàlisi de la imatge publicitària (és un magnífic resum del que heu treballat aquest curs). Trobareu a la prova preguntes on haurem d’analitzar diferents imatges publicitàries: Cal dominar el darrer apartat referent a l’esquema d’anàlisi d’un anunci publicitari a nivell teòric
Memoritzeu i desenvolupeu l'ANALISI ANUNCI PUBLICITARI que trobareu al web.


També es poden demanar aspectes concrets de l'esquema (com ara el punt, la línea, el color, simbologia del color, etc.) i, a partir d'una imatge, desenvolupar una pregunta concreta sobre algun d'aquests apartats.
Pot ser-vos de molt profit la visualització dels apartats
PUBLICITAT I ESTEREOTIPS CROMÀTICS (PREZI)
PDF EXPLICATIU: PUBLICITAT, L'ART DE PERSUADIR

Recordeu que cal saber les definicions de imatge icònica, abstracta, figurativa realista...

En aquest sentit recordar-vos que cal conèixer i definir els diferents

Tal i com hem treballat cal entendre i definir els graus de significació de la imatge i saber comentar-los en una imatge

1.     Iconicitat i abstracció
2.     Senzillesa i complexitat
3.     Monosèmia i polisèmia
4.     Originalitat i redundància
5.     Denotació i connotació


Definir clarament què és el grau d’impacte d’una imatge i què són els estereotips (saber-los detectar en un missatge publicitari).
Les trobem al darrer apartat del dossier de publicitat; També les trobem repetides i us poden anar molt bé a les definicions del primer dossier del curs.

·       Per últim cal conèixer els diferents graus de relació entre el text i la imatge d’un anunci, especialment la RELACIÓ SIGNIFICATIVA: cal entendre i explicar si el text fa una

o   funció de suport o recolzament,
o   una funció de relleu o simbiosi
o   una funció de parasitisme
(Mireu-vos bé les imatge de la pàgina web i del primer dossier pàg 21 i 22)


Repasseu molt bé els exercicis que hem analitzat i corregit en les darreres classes. Trobareu alguna pregunta amb el mateix enunciat que algun dels exercicis proposats.

Aquestes són algunes de les recomanacions de caire orientatiu per a la prova. Durant la classe de repàs podeu formular tots els dubtes que tingueu i acabarem de perfilar el contingut de la prova final.

Bona feina i bon estudi
Visioneu a classe l'AUDIOVISUAL: Fotografia i publicitat. que trobareu al web de l'assignatura.
Tot seguit feu una llista amb 8 característiques principals que caracteritzen aquest gènere fotogràfic.

Entregueu l'exercici en acabar la classe amb el vostre nom i cognoms + l'identificador al marge superior dret del full. Cal que la resposta tingui format de llista i sigui clara i entenedora. 

Si us sobra temps enllestiu la solució dels exercicis d'anàlisi que teniu encomanats pel proper dilluns. Recordeu que recolliré l'exercici d'adidas a tothom (trobareu la imatge en color al a l'apartat d'anàlsis de la pàgina web)

Bona feina i bon estudi.

Salvi
Una vegada enllestida la part teòrica del tema es demana a l’alumnat la realització d’un treball final que combina les diferents tècniques i conceptes desenvolupats durant l’assignatura.

Per a superar la pràctica cal:
 1. Pensar UNA ESTRATÈGIA CONCRETA A L’ENCÀRREC REBUT a partir de l’ELABORACIÓ D’UN BRÍFING TENINT EN COMPTE ELS ELEMENTS EXPOSATS AL DOSSIER.
 2. Realitzar un estudi del projecte i plantejar una correcta segmentació de mercat. Cal doncs, conèixer la situació de l’escola, el barri on es troba i els centres que l’envolten. Realitzeu la recerca a partir del lloc web del consorci d’educació (http://edubcn.cat).
 1. Elaborar l’spot definitiu seguint les fases de producció pròpies d’un projecte audiovisual.
 2. Desenvolupar les imatges publicitàries que acompanyen el vostre projecte a partir de les característiques de la imatge publicitària i els seus elements.
El treball s’entregarà de la manera següent:
·         Dossier escrit amb la part teòrica del treball
·         Llapis de memòria USB amb l’spot final
·         Carpeta dins USB amb les imatges publicitàries elaborades per cadascun dels membres de l’equip.

Temàtica de l’espot:

La publicitat pot ser una eina d’educació social. La seva capacitat persuasiva també pot ésser utilitzada per a conscienciar sobre problemes socials i proposar reflexions i conductes cíviques.
En aquest sentit cal que us centreu en aquest àmbit concret:
 • Presentació de l’escola Lestonnac de Barcelona, els seus orígens i presentació de la seva oferta formativa per a l’EDUCACIÓ INFANTIL / ED. PRIMÀRIA / ESO / BATXILLERATS promocionant els àmbits del centre escolar que el defineixen i identifiquen davant dels seus competidors.

Cal, doncs, realitzar un bon buidat de la pàgina web del centre http://lestonnacbcn.org i de la informació de la persona de contacte.Objectiu de l’encàrrecEn el camp de la publicitat s'entén per actitud el conjunt d'avaluacions racionals i emocionals que els individus fan d'un producte. El vostre treball pretén influir sobre aquestes avaluacions.En aquest sentit cal que el vostre producte respongui als objectius següents:

 • Crear en el consumidor una actitud positiva i favorable envers una institució, marca o producte. (en aquest cas l’escola Lestonnac)
 • Modificar les actituds d'un consumidor sobre una institució, producte o una marca, de manera que els elements negatius que té sobre aquest disminueixi o desaparegui.
 • Reforçar les  actituds  positives  que  el  consumidor  té  sobre  una  marca, institució  o  un producte, destacant-ne els atributs favorables.
 • Informar sobre les opcions de compra i afavorir el dret a escollir.
 • Influir en l’avaluació que l’individu fa d’una institució o producte.

Per elaborar l'espot publicitari, convé que seguiu els passos següents:
Elaboreu el brífing.Heu  d’escriure  un  breu  document,  d'un  mínim  d'una  pàgina,  que  contingui  els apartats següents:1
 • Empresa anunciant. Convé que en feu una breu introducció de la seva història i "productes".
 • Temàtica o producte. Característiques (composició, preu) benefici que aporta al consumidor, entre d'altres dades significatives.
 • Competència. Si és que en té. Avantatges i desavantatges del "nostre" producte respecte al de la competència.
 • Àmbit o mercat. Descripció del lloc on ha d’incidir la nostra temàtica. Mercat real i mercat potencial, segmentació (si ve al cas).
 • Consumidor. Característiques, costums, estils de vida, motivacions de compra o d'ús.
 • Objectiu de màrqueting. Què vol aconseguir l'entitat? (per exemple, obrir una nova etapa educativa, augmentar el nombre d'inscripcions, eradicar les actituds violentes, captar l’alumnat amb uns interessos concrets, etc).
 • Objectiu de la publicitat. Informació concreta sobre el que ha d'aconseguir la publicitat (per exemple, comunicar les conseqüències del consum irresponsable d’alcohol).
 • Públic objectiu. Informació sociodemogràfica sobre el grup d'individus al qual s'adreça el missatge publicitari.
 • Terminis, i elements  especials de l'anunciant.
 Atenció: normalment, el brífing l’escriu el departament de màrqueting, i, un cop elaborat, el lliura a l’agència de publicitat. En aquest cas, òbviament, no serà possible. 
Elaboreu el producte final i la imatge publicitària.Feu-vos aquestes preguntes
 • A qui ens adrecem?
 • Què volem aconseguir del públic?
 • A través de quins mitjans? (en aquest cas és la TV, internet i publicitat gràfica).
 • Quin és l'únic argument de venda, poderós i fàcil d'entendre per al consumidor? (“Si beus, no condueixis”).
 • Quina és la raó essencial que justifica el missatge? (missatge: no consumeixis alcohol irresponsablement. Benefici: et trobaràs millor. Raó: tindràs un cos més sa i un cervell més àgil).
Convé que en la creació de la idea, establiu l'eslògan de l'anunci. L'eslògan és una frase, generalment curta, que acostuma a sintetitzar la idea base de la campanya i que acompanya la marca i ajuda a recordar-la.
1. Redacteu la part verbal del missatge publicitari. Escriviu tots els textos, tan orals com escrits, que intervenen a l'anunci.
2. Elaboreu la part visual del missatge publicitari.
 • Adapteu-vos al guió elaborat (podeu partir d'algun exemple existent! observeu la duració dels plans!!)
 • Rodeu l'espot
3. Una vegada acabat el rodatge, visioneu el material i editeu el treball final. Convé que intenteu detectar què ha sortit bé i què malament? Què hi canviaríeu?

Elements tècnics de treball audiovisual (encàrrec)

Per a la producció i postproducció del treball es demanen una sèrie d’elements tècnics mínims. No es valora la seva inserció en el treball sinó la seva correcta combinació per aconseguir els objectius:
 1. El treball a de combinar imatges fixes (fotografies originals del propi equip) amb imatges en moviment.
 2. L’element sonor fonamental ha de ser la veu en off que guia i orienta el producte final.
 3. Cal inserir fragments reals de l’etapa que promocioneu (cal preparar aquests fragments, concertar la localització i preparar aquests fragments d’entrevista que posteriorment editareu.)
 4. La música que acompanya el projecte final ve determinada per l’encàrrec i no pot ser variada (en aquest cas l’empresa demana ús de música corporativa de llicència no comercial)
 • Cal que tingueu en compte els elements treballats durant l’assignatura:  no oblideu elements referents a la col·locació de la càmera, ni la llum, ni el trípode.
 • Cal establir les localitzacions de gravació, prèviament.
 • Les persones que participaran han de ser advertides amb anterioritat –es recomana maquillar-los i vestir-los adequadament.
 • Cal enregistrar material de sobres per tal de fer una correcta tria final. A la vegada, cal sintetitzar i seleccionar-lo amb delicadesa per a encaixar-lo en el projecte final.
Elements que no podeu oblidar:
 • Propietats de la llum i elements compositius
 • Correcta tria de plans i angulacions segons la seva funció expressiva
 • Ús justificat de transicions
 • Inserció acurada de subtítols
 • Duració dels plans
 • Dinamisme i adaptació de temps al producte final
 • Recursos audiovisuals en relació al temps (càmeres lentes, time lapse, etc)
 • Correcta sincronització d’elements visual, musicals i sonors.

La imatge publicitària (individual)

Elaboreu la vostra proposta d’anunci gràfic a partir de les característiques de la imatge publicitària que s’adaptin al vostre projecte:Mides de la imatge 1024×768 pixels
 • Utilització de noves tecnologies en la postproducció;
 • Intenció d’influir en el consumidor;
 • Ús de l’estètica en la composició fotogràfica;
 • Recerca de l’originalitat;
 • Recerca de l’impacte visual;
 • Preponderància de la marca;
 • Aparició d’eslògan; heu de pensar-lo a partir de l’encàrrec i l’estudi realitzat.  
 •  Adaptació a finalitats comercials.
Annexos: exemple de guió tècnicNota: per tal de realitzar una bon exercici cal que visioneu I PRENGUEU COM A REFERÈNCIA les peces que referents als videos educatius que trobareu ahttp://ca.visual13.com/portfoli/educacio/#projectes
http://ca.visual13.com/portfoli/video-testimonial-cee-centre-escolar-emporda/


AUDIOS PER AL TREBALL
https://drive.google.com/open?id=1NInGdR0AXOloKo7MJpY0QNzh0VIedYxU
Una de les formes de tenir presència favorable en els mitjans de comunicació és amb la realització d'un publireportatge. Recurs que resulta clau per al prestigi i la reputació de la marca on treballem. En aquesta punt explicarem la seva definició, importància, avantatges i desavantatges. Com a professionals en comunicació i màrqueting és bo conèixer opcions per fer un bon pla de comunicació, màrqueting i relacions públiques.

El publireportatge és un text periodístic que té l'objectiu de mostrar aspectes rellevants d'una organització. Les empreses poden optar per aquest recurs quan es presentin esdeveniments corporatius positius com aliances estratègiques, iniciatives de filantropia, premis... així com la trajectòria que ha tingut en un determinat sector.En els mitjans de comunicació és fàcil d'identificar-los, ja que a l'inici pots trobar expressions com "informació comercial", "infocomercial", "publicitat institucional", entre altres.


Per fer un publireportatge, hi ha 8 aspectes a tenir en compte:
1. Projecte institucional de l'organització.
Cal que la redacció tingui en compte la missió, visió i filosofia de l'empresa.
2. Pressupost. Com és un espai que paga l'organització a un mitjà de comunicació, determina si tenen els recursos suficients per poder pautar en aquest mitjà. També estudia si és el canal adequat per difondre el teu publireportatge. En algunes empreses, el infomercial pot ser finançat per clients de l'organització, proveïdors, simpatitzants, o fins i tot si l'empresa té algun vincle amb el mitjà de comunicació, pot ser fins gratuït.
3. Treball col·laboratiu. Que la seva elaboració sigui conjunta entre el mitjà de comunicació i el departament de comunicacions de l'empresa. No obstant això, això depèn de les polítiques de comunicació de cada empresa.
4. Entrevistes o nota comercial.
Si no vols fer un article pots optar per fer una entrevista, o fer les dues.
5. Detallat. En un publireportatge pots aprofundir els aspectes que vulguis esmentar. És una nota que vas més enllà de la informació.
6. Fonts. Important seleccionar les fonts d'acord amb el que es vol transmetre en el publireportatge.
7. Llenguatge i estructura. Mantenir un llenguatge objectiu i neutral és una de les opcions per fer el publireportatge. Dividir-los per temes variats fa més organitzada la nota publicitària.
8. Fotografies.
Les imatges poden complementar la informació comercial.El més recomanable és que siguin acords i estigui equilibrat al que es vulgui comunicar. I com tota acció comunicativa que realitzem, per millorar la presència de la marca en els mitjans, el publireportatge té els seus avantatges i desavantatges:
avantatges:
 1. Et dóna una visió àmplia de l'organització, ja que vas a explicar el que fa i la trajectòria positiva i històrica que ha tingut.
 2. Credibilitat. En ser exposat en un mitjà de comunicació ajudarà al fet que l'empresa tingui més visibilitat positiva. Aquesta pot ser replicada en altres mitjans de comunicació i fins i tot si és publicada a internet compartida en diferents mitjans socials, i en el mateix lloc web de l'empresa.
 3. Permanència del missatge. És una nota atemporal pel que en un futur es pot consultar i no perdrà vigència.
desavantatges
 1. Caure en la subjectivitat. Aquest tipus de peces escrites pot esmentar tot el temps a l'organització. El que pot ser motiu de rebuig pels lectors.
 2. Que no arribi al públic desitjat. Per això és fonamental identificar els mitjans efectius on les persones que m'interessin llegeixin el missatge. Segmentar mercats. Preguntar-se per exemple, si llegeixen diaris impresos o electrònics o més aviat prefereixen revistes.

3.1. Analitzeu de forma clara la imatge proposada considerant els valors formals (enquadrament, plans, angle de presa, organització dels elements, recorreguts visuals, textures, línies, llum, valoració cromàtica).

3.2. Analitzeu de forma clara la imatge proposada considerant els valors estètics (expliqueu detalladament les eines i els procediments que pot haver utilitzat l'autor per a crear aquesta fotografia, i justifiqueu el vostre raonament.

3.3. Analitzeu de forma clara la imatge proposada considerant els valors de significat (lectura objectiva i subjectiva).

1. Lectura objectiva o denotativa. (Descripció del que es veu)
Descripció dels personatges, situacions: On som?
En aquest cas, podem parlar d'una cafeteria o lloc de relax, en un pis elevat d'una ciutat més o menys gran, com ara Madrid, amb uns finestrals descomunals que ens ofereixen unes vistes del cel gairebé serè en horari diürn i dels edificis de la ciutat.
Qui són els personatges?
Podem suposar que aquí es reuneixin personatges d'una edat mitjana compresa entre els vint i els quaranta, aproximadament, que s'exemplifica amb un noi, que està sol, i una noia aparentment acompanyada encara que no ens mostra de qui, en actitud relaxada.
Com estan vestits?
Ell porta posat uns pantalons fosc amb jersei obert, amb camisa blanca a ratlles i corbata negra; més porta ulleres; ella, un vestit blau i una jaqueta blanca de punt botonada.
Quins objectes hi ha i com estan distribuïts?
En l'escena principal, figuren tres taules amb tasses de cafè i cadires al voltant. Una en un primer pla; una altra en un segon, on hi ha el noi subjectant un llibre obert a l'esquerra, i una tercera, en el costat oposat, on trobem a la noia.
El fons d'aquesta escena es completa amb un paisatge d'edificis, on destaca una tanca publicitària que s'emmarca clarament en quadrats concèntrics accentuats per les línies de la perspectiva frontal on hi ha representades dues mans aproximant.
On és el producte que s'anuncia i per què?
En aquest exemple, no podem parlar que s'anunciï un producte, sinó una marca de productes de tecnologia de telecomunicacions, que se situa en la tanca publicitària, fent referència a l'anunci dins del anunci, dins d'aquesta, a l'angle inferior esquerre.

Descripció denotativa del text:
L'únic text que apareix a l'anunci és: NOKIA. Conecting People (Nokia. Connectant a la gent). La tipografia utilitzada en aquest text és la personalitzada per la marca. Aquesta és de pal sec, en majúscules i negreta de color blau, amb disminució de l'espai entre caràcters. El mateix tipus reduït s'usa per a la frase inferior, centranda amb el nom de la marca:
NOKIA CONECTING PEOPLE

Descripció tècnica:
• Tipus de fotografia: És una fotografia en color impresa en quadricromia sobre paper setinat.
• Tècnica de manipulació: La imatge està formada pel muntatge de tres fotografies, com a mínim: l'escena de cafeteria, amb els dos personatges, les taules i altres components, la fotografia de l'anunci publicitari d'una tanca, que és frontal a nosaltres, i que es "col•loca" després dels personatges; la vista d'uns terrats d'una ciutat;
• Format de l'anunci: el format és en vertical.

2. Lectura subjectiva o connotativa. (Descripció subjectiva del representat)
Aspectes connotats del missatge
• Missatge latent de la imatge: el missatge que en podem extreure de la imatge és la unió entre la gent, fent-los una vida sense distàncies. A més, clarament està creant un vincle aparent entre els dos protagonistes, ja sigui aquest anterior a aquest moment, o encara no produït, establint una sensació de complicitat amb nosaltres.
• Missatge del text: el missatge del text "Nokia, connectant a la gent" serveix per centrar el tema en què és Nokia qui ajuda a que es produeixi aquesta relació subjacent a la imatge. Per tant, el text té una funció d'ancoratge, ja que redueix el significat de la imatge, potenciant sense dir res de nou. A més, és un missatge en anglès: "conecting people", de manera que ho fa internacional.

A qui va dirigit el missatge? Gènere. Àmbits. Grups: Per les seves característiques, el missatge que sembla anar dirigit a tots dos gèneres, . Tampoc es restringeix a cap grup, ni es tanca a cap àmbit; si bé l'anunci només pot llegir-se correctament quan l'espectador coneix la marca.

Estereotips: Tampoc es tanca a estereotips, encara que ens parla d'una parella de joves de nivell econòmic i cultural mitjà.

Suggeriments, emocions i valors:
Ens parla d'una doble escena, integrada en una: d'una banda les dues mans unint; de l'altra, el noi i la noia; integrats mitjançant la il•luminació com si d'alguna cosa diví es tractés (creació de l'home de Miquel Àngel a la Capella Sixtina).
Resulta una imatge amb valors tradicionals, de la qual es pot deduir amistat, amor, etc.

Grau d'impacte: compta amb un grau d'impacte elevat, a causa de la relació d'escales que es produeixen en el marc central de l'escena, on s'aprecia un primer anunci de Nokia, en aquest anunci, integrat com a fons entre la parella.

3. Graus de significació de la Imatge
 • Aquesta imatge és clarament icònica. A més, la nitidesa equivalent de tots els plans ens està delatant la manipulació a la qual hem fet esment.
 • És complexa i polisèmica, mentre que no expressa clarament l'objectiu final per al qual s'ha creat, i pot arribar a determinar significats molt diversos.
 • Resulta bastant original i connotativa, per tot el que s'ha dit.


4. Característiques bàsiques de la Imatge
Elements d'estructura:
Enquadrament:
L'enquadrament és frontal i general.
Composició
 • En aquest anunci trobem una perspectiva frontal estructurada a partir dels dos eixos principals vertical i horitzontal. La vertical divideix la composició en dues parts simètriques ocupades cadascuna per un dels dos personatges. L'eix horitzontal uneix els dos personatges pels seus caps seguint la línia direccional que assenyalen les dues mans del fons.
 • Dins d'aquesta horitzontal la jerarquització s'estableix a partir de la figura de l'home, des d'on es dirigeix la mirada cap a l'altra zona de simetria, on es troba la dona, propera a la qual hi ha la marca (NOKIA).

Plans i angle de la presa
L'escena es recull en un pla general de conjunt.
L'angle de la presa és clarament frontal i desplaçat, gairebé imperceptiblement, cap a la dreta.

CONCLUSIÓ
L'absència de text en l'anunci fa que la presència quasi exclusiva d'imatge contingui tot el valor del missatge publicitari que resumeix en el seu significat d'unir a la gent, que sigui consumidor d'aquesta marca fent ús d'una manipulació d'imatges que en el seu conjunt volen semblar una imatge espontània. Aquest efecte està potenciat per la presència en primer terme de la taula i per la disposició en vertical de l'anunci.
Joomla templates by a4joomla